تبلیغات بنری
♦️آتش سوزی در کارگاه آبکاری   آتش سوزی در کارگاه آبکاری با تلاش آتش نشانان اطفائ حریق شد    امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، بی احتیاطی افراد کارگاه آبکاری واقع در کوی صنعتی روشن به هنگام شستشو قطعات آبکاری با بنزین موجب بروز آتش سوزی شده بود که با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۴ شهدای اندیشه اطفاء حریق شد گفتنی است، این حادثه صدمات جانی نداشت
آتش سوزی در کارگاه آبکاری در تبریز  ‌؛ پنجشنبه 11 اردیبهشت 99

♦️آتش سوزی در کارگاه آبکاری

 

آتش سوزی در کارگاه آبکاری با تلاش آتش نشانان اطفائ حریق شد

 

 امور ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز، بی احتیاطی افراد کارگاه آبکاری واقع در کوی صنعتی روشن به هنگام شستشو قطعات آبکاری با بنزین موجب بروز آتش سوزی شده بود که با تلاش آتش نشانان ایستگاه شماره ۱۴ شهدای اندیشه اطفاء حریق شد

گفتنی است، این حادثه صدمات جانی نداشت