1 ​ 2 آخرین اخبار از گران شدن نان از مرداد (+ نرخ مصوب انواع نان از مرداد 1400)

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

آخرین اخبار از گران شدن نان از مرداد (+ نرخ مصوب انواع نان از مرداد 1400)

جدول قیمت جدید نان مرداد 1400,

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در دومین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای تعیین و نان در تمام کشور در مرداد 1400 گران شد.اتحادیه نانوایان سنتی تهران نرخ مصوب انواع نان از مرداد 1400 را اعلام کرد.  حشمت الله عسگری روز یکشنبه افزود: قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم ۶۶۵ تومان در نظر گرفته شد. قیمت جدید انواع نان - نرخ مصوب نان از مرداد 1400 تافتون بربری  قیمت نان بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم هزار و ۸۰۰ تومان، تافتون سنتی…

تبلیغات بنری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در دومین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای تعیین و نان در تمام کشور در مرداد 1400 گران شد.اتحادیه نانوایان سنتی تهران نرخ مصوب انواع نان از مرداد 1400 را اعلام کرد.  حشمت الله عسگری روز یکشنبه افزود: قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم ۶۶۵ تومان در نظر گرفته شد. قیمت جدید انواع نان - نرخ مصوب نان از مرداد 1400 تافتون بربری  قیمت نان بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم هزار و ۸۰۰ تومان، تافتون سنتی…
آخرین اخبار از گران شدن نان از مرداد (+ نرخ مصوب انواع نان از مرداد 1400)

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در دومین جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای تعیین و نان در تمام کشور در مرداد 1400 گران شد.اتحادیه نانوایان سنتی تهران نرخ مصوب انواع نان از مرداد 1400 را اعلام کرد. 

حشمت الله عسگری روز یکشنبه افزود: قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم ۶۶۵ تومان در نظر گرفته شد.

قیمت جدید انواع نان - نرخ مصوب نان از مرداد 1400

تافتون بربری 

قیمت نان بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم هزار و ۸۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم ۹۰۰ تومان، تافتون گردان (ماشینی جدید)‌ با وزن چانه ۲۲۰ گرم ۷۰۰ تومان، لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد.

  • نان تافتون خراسانی 

قیمت نان تافتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم هزار تومان، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم پنج هزار تومان تعیین شد.

  • نان یارانه ای

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع ۲ با گندم ۹۰۰ تومانی در نظر گرفته می شود.

نان یارانه بربری و تافتون سنتی و تافتون 

قیمت انواع نان یارانه ای نوع ٢، بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم، ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم هزار و ۲۰۰ تومان ، تافتون گردان (ماشینی جدید)‌ با وزن چانه ۲۲۰ گرم هزار تومان تعیین شده است.

همچنین نان لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه ۱۶۰ گرم ۶۵۰ تومان، سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم سه هزار تومان، تافتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم هزار و ۵۰۰ تومان، لواش اتوماتیک هر کیلوگرم شش هزار تومان در نظر گرفته شد.

( طبق گفته مقامات رسمی، با هر گونه تخلف اعم از کم فروشی و گرانفروشی نان در استان برخورد می شود.)