1 ​ 2 آخرین اخبار و جزئیات تصادف همسر و پسر وریا غفوری کاپیتان استقلال + عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آخرین اخبار و جزئیات تصادف همسر و پسر وریا غفوری کاپیتان استقلال + عکس

تصادف همسر وریا غفوری,عکس همسر و فرزند وریا غفوری کاپیتان استقلال,تصادف همسر کاپیتان استقلال,

امروز اتفاق بدی برای همسر وریا غفوری رخ داد. او به همراه پسرش تصادف کرد. خودروی 207 همسر وریا غفوری با جدول کنار خیابان برخورد شدیدی داشت که خوشبختانه به آنها آسیب جدی وارد نشد. البته خودروی آنها به شدت آسیب دید.    

تبلیغات بنری
امروز اتفاق بدی برای همسر وریا غفوری رخ داد. او به همراه پسرش تصادف کرد. خودروی 207 همسر وریا غفوری با جدول کنار خیابان برخورد شدیدی داشت که خوشبختانه به آنها آسیب جدی وارد نشد. البته خودروی آنها به شدت آسیب دید.    
آخرین اخبار و جزئیات تصادف همسر و پسر وریا غفوری کاپیتان استقلال + عکس

امروز اتفاق بدی برای همسر وریا غفوری رخ داد. او به همراه پسرش تصادف کرد. خودروی 207 همسر وریا غفوری با جدول کنار خیابان برخورد شدیدی داشت که خوشبختانه به آنها آسیب جدی وارد نشد. البته خودروی آنها به شدت آسیب دید.