1 ​ 2 آخرین خبرها و از نحوه فروش سهام عدالت - شهریور 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آخرین خبرها و از نحوه فروش سهام عدالت - شهریور 1400

نحوه خرید و فروش سهام عدالت شهریور 1400,

آخرین خبرها و از نحوه فروش سهام عدالت - شهریور 1400  مدیر روابط عمومی سازمان بورس نوشت: سازمان بورس برنامه‌ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد.  سارا علیاری مدیر روابط عمومی سازمان بورس در توئیتی نوشت: سازمان برنامه ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد و تنها عرضه های بلوکی سهام عدالت به روال گذشته انجام می‌شود. برخی کارشناسان یکی از دلایل ریزش بازار بورس در سال گذشته را هجوم مردم برای فروش ۳۰ درصد دوم سهام عدالت خود عنوان کردند.خبرانلاین 

تبلیغات بنری
آخرین خبرها و از نحوه فروش سهام عدالت - شهریور 1400  مدیر روابط عمومی سازمان بورس نوشت: سازمان بورس برنامه‌ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد.  سارا علیاری مدیر روابط عمومی سازمان بورس در توئیتی نوشت: سازمان برنامه ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد و تنها عرضه های بلوکی سهام عدالت به روال گذشته انجام می‌شود. برخی کارشناسان یکی از دلایل ریزش بازار بورس در سال گذشته را هجوم مردم برای فروش ۳۰ درصد دوم سهام عدالت خود عنوان کردند.خبرانلاین 
آخرین خبرها و از نحوه فروش سهام عدالت - شهریور 1400

آخرین خبرها و از نحوه فروش سهام عدالت - شهریور 1400 

مدیر روابط عمومی سازمان بورس نوشت: سازمان بورس برنامه‌ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد.

 سارا علیاری مدیر روابط عمومی سازمان بورس در توئیتی نوشت: سازمان برنامه ای برای فروش خرد سهام عدالت در دست اجرا ندارد و تنها عرضه های بلوکی سهام عدالت به روال گذشته انجام می‌شود.

برخی کارشناسان یکی از دلایل ریزش بازار بورس در سال گذشته را هجوم مردم برای فروش ۳۰ درصد دوم سهام عدالت خود عنوان کردند.خبرانلاین