1 ​ 2 آخرین وضعیت کیوان امام در زندان مرداد 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آخرین وضعیت کیوان امام در زندان مرداد 1400

کیوان امام,پرونده کیوان امام,

پرونده کیوان امام به دادگاه انقلاب رجاع شد. رونده ‎کیوان امام وردی برای رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. شیما قوشه، وکیل شماری از شاکیان پرونده کیوان امام وردی در توییترش نوشت: درمورد شکایت شکات خصوصی مبنی بر زنای به عنف هم قبلا اینجا گفتم که دادگاه کیفری۱، آنرا مقدمه افساد تعبیر کرده و عدم صلاحیت به شایستگی انقلاب صادر کرده بود.   وی همچنین اضافه کرد که متهم همچنان در بازداشت است.   گفتنی است شهریور ماه سال گذشته برای نخستین بار نام کیوان…

تبلیغات بنری
پرونده کیوان امام به دادگاه انقلاب رجاع شد. رونده ‎کیوان امام وردی برای رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. شیما قوشه، وکیل شماری از شاکیان پرونده کیوان امام وردی در توییترش نوشت: درمورد شکایت شکات خصوصی مبنی بر زنای به عنف هم قبلا اینجا گفتم که دادگاه کیفری۱، آنرا مقدمه افساد تعبیر کرده و عدم صلاحیت به شایستگی انقلاب صادر کرده بود.   وی همچنین اضافه کرد که متهم همچنان در بازداشت است.   گفتنی است شهریور ماه سال گذشته برای نخستین بار نام کیوان…
آخرین وضعیت کیوان امام در زندان مرداد 1400

پرونده کیوان امام به دادگاه انقلاب رجاع شد.

رونده ‎کیوان امام وردی برای رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

شیما قوشه، وکیل شماری از شاکیان پرونده کیوان امام وردی در توییترش نوشت: درمورد شکایت شکات خصوصی مبنی بر زنای به عنف هم قبلا اینجا گفتم که دادگاه کیفری۱، آنرا مقدمه افساد تعبیر کرده و عدم صلاحیت به شایستگی انقلاب صادر کرده بود.

 

وی همچنین اضافه کرد که متهم همچنان در بازداشت است.

 

گفتنی است شهریور ماه سال گذشته برای نخستین بار نام کیوان امام وردی، دانش‌آموخته رشته باستان شناسی دانشگاه‌ تهران در حالی در رسانه ها مطرح شد که او به ارتباط و اغفال شماری از دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران متهم شده بود