1 ​ 2 آشنایی با قابلیت جدید واتساپ تماس گروهی در حین تماس +آموزش فعالسازی (فیلم)

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آشنایی با قابلیت جدید واتساپ تماس گروهی در حین تماس +آموزش فعالسازی (فیلم)

واتساپ,تماس گروهی واتساپ,

آموزش نحوه فعال کردن امکان پیوستن به تماس گروهی در حین تماس های واتساپی  واتساپ یک پیام رسان پرکاربرد است. امکانات زیادی در واتساپ وجود دارد. از تماس تصویری گرفته تا پیام فرستادن در واتساپ ممکن است. نسخه های جدید واتساپ در حال بروزرسانی است. در تازه ترین نسخه واتساپ امکان پیوستن به تماهای واتساپی فراهم شده است. واتساپ در آپدیت جدیدش امکان جوین شدن به تماس های گروهی صوتی و تصویری را در حین تماس اضافه کرده است. فرق واتساپ جدید و قدیم تا پیش از این وقتی تماس گروهی برقرار می شد فقط در زمان زنگ…

تبلیغات بنری
آموزش نحوه فعال کردن امکان پیوستن به تماس گروهی در حین تماس های واتساپی  واتساپ یک پیام رسان پرکاربرد است. امکانات زیادی در واتساپ وجود دارد. از تماس تصویری گرفته تا پیام فرستادن در واتساپ ممکن است. نسخه های جدید واتساپ در حال بروزرسانی است. در تازه ترین نسخه واتساپ امکان پیوستن به تماهای واتساپی فراهم شده است. واتساپ در آپدیت جدیدش امکان جوین شدن به تماس های گروهی صوتی و تصویری را در حین تماس اضافه کرده است. فرق واتساپ جدید و قدیم تا پیش از این وقتی تماس گروهی برقرار می شد فقط در زمان زنگ…
آشنایی با قابلیت جدید واتساپ تماس گروهی در حین تماس +آموزش فعالسازی (فیلم)

آموزش نحوه فعال کردن امکان پیوستن به تماس گروهی در حین تماس های واتساپی 

واتساپ یک پیام رسان پرکاربرد است. امکانات زیادی در واتساپ وجود دارد. از تماس تصویری گرفته تا پیام فرستادن در واتساپ ممکن است. نسخه های جدید واتساپ در حال بروزرسانی است. در تازه ترین نسخه واتساپ امکان پیوستن به تماهای واتساپی فراهم شده است.

واتساپ در آپدیت جدیدش امکان جوین شدن به تماس های گروهی صوتی و تصویری را در حین تماس اضافه کرده است.

فرق واتساپ جدید و قدیم

تا پیش از این وقتی تماس گروهی برقرار می شد فقط در زمان زنگ خوردن امکان حضور در آن تماس گروهی وجود داشت. ولی حالا در آپدیت جدید واتساپ این امکان به وجود آومده که تا زمانی که تماس گروهی در جریان است، بتوان به آن تماس گروهی ملحق شد.

2 ویژگی مهم برای آپدیت جدید واتساپ

علاوه بر این، این امکان وجود دارد که در حین زنگ خوردن گوشی به صورت موقت تماس را با زدن دکمه ignore نادیده گرفت و بعدا جوین شد.

همچنین اگر در تماس گروهی حاضر بودید و از آن خارج شدید، تا زمانی که تماس گروهی در جریان هست، می توانید دوباره به تماس گروهی ملحق شوید.