تبلیغات بنری
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:برای ضدعفونی کارت های سوخت از اسکاج و مایع ظرفشویی استفاده نشود چراکه این کار به کارت های سوخت آسیب وارد می کند.از موادی همچون وایتکس برای ضدعفونی کردن کارت استفاده نکنند.برای ضدعفونی کردن کارت‌های سوخت از پنبه آغشته به ماده ضدعفونی کننده پایه الکی استفاده کنندباید از موادی استفاده شود که میزان درصد الکل آن ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.
آموزش نحوه صحیح  ضد عفونی کارت سوخت

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:

برای ضدعفونی کارت های سوخت از اسکاج و مایع ظرفشویی استفاده نشود چراکه این کار به کارت های سوخت آسیب وارد می کند.

از موادی همچون وایتکس برای ضدعفونی کردن کارت استفاده نکنند.

برای ضدعفونی کردن کارت‌های سوخت از پنبه آغشته به ماده ضدعفونی کننده پایه الکی استفاده کنند

باید از موادی استفاده شود که میزان درصد الکل آن ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.