1 ​ 2 آیا فردا پنجشنبه بانک ها تعطیل است 4 شهریور 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آیا فردا پنجشنبه بانک ها تعطیل است 4 شهریور 1400

تعطیلی پنجشنبه بانک ها,پنجشنبه 4 شهریور 1400,

آیا فردا پنجشنبه بانک ها تعطیل است 4 شهریور 1400  طبق اعلام خبر مبنی بر عدم تعطیلی ادارات و بانک‌ها در روز پنجشنبه، به اطلاع می‌رسانیم فردا پنجشنبه 4 شهریور تعطیل نمی‌باشد. و فعالیت بانک ها وجود دارد  ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود: شنبه تا چهارشنبه: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ پنجشنبه‌ها: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰

تبلیغات بنری
آیا فردا پنجشنبه بانک ها تعطیل است 4 شهریور 1400  طبق اعلام خبر مبنی بر عدم تعطیلی ادارات و بانک‌ها در روز پنجشنبه، به اطلاع می‌رسانیم فردا پنجشنبه 4 شهریور تعطیل نمی‌باشد. و فعالیت بانک ها وجود دارد  ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود: شنبه تا چهارشنبه: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ پنجشنبه‌ها: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰
آیا فردا پنجشنبه بانک ها تعطیل است 4 شهریور 1400

آیا فردا پنجشنبه بانک ها تعطیل است 4 شهریور 1400 

طبق اعلام خبر مبنی بر عدم تعطیلی ادارات و بانک‌ها در روز پنجشنبه، به اطلاع می‌رسانیم فردا پنجشنبه 4 شهریور تعطیل نمی‌باشد. و فعالیت بانک ها وجود دارد 

ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود:

شنبه تا چهارشنبه:

کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰

پنجشنبه‌ها:

کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰

مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰