1 ​ 2 آیت الله مکارم شیرازی عزاردار برادرش شد / جزئیات و علت درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

آیت الله مکارم شیرازی عزاردار برادرش شد / جزئیات و علت درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی

فوت برادر آیت الله مکارم شیرازی,درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی,برادر آیت الله مکارم شیرازی درگذشت,درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی شهریور 1400,

آیت الله مکارم شیرازی عزاردار برادرش شد/ جزئیات و علت درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی و فوت برادر مرجع تقلید آیت الله شیرازی.  عزادار شدن آیت الله مکارم شیرازی  آیت الله مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید در غم از دست دادن برادر خود سوگوار شد. خبر درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی  یکی از نزدیکان آیت الله العظمی مکارم شیرازی گفت: این مرجع تقلید امروز در غم از دست دادن یکی دیگر از برادران خود به نام مرحوم رحیم مکارم عزادار شد بیوگرافی برادر آیت الله مکارم شیرازی  بر اساس این…

تبلیغات بنری
آیت الله مکارم شیرازی عزاردار برادرش شد/ جزئیات و علت درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی و فوت برادر مرجع تقلید آیت الله شیرازی.  عزادار شدن آیت الله مکارم شیرازی  آیت الله مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید در غم از دست دادن برادر خود سوگوار شد. خبر درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی  یکی از نزدیکان آیت الله العظمی مکارم شیرازی گفت: این مرجع تقلید امروز در غم از دست دادن یکی دیگر از برادران خود به نام مرحوم رحیم مکارم عزادار شد بیوگرافی برادر آیت الله مکارم شیرازی  بر اساس این…
آیت الله مکارم شیرازی عزاردار برادرش شد / جزئیات و علت درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی عزاردار برادرش شد/ جزئیات و علت درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی و فوت برادر مرجع تقلید آیت الله شیرازی. 

عزادار شدن آیت الله مکارم شیرازی 

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید در غم از دست دادن برادر خود سوگوار شد.

خبر درگذشت برادر آیت الله مکارم شیرازی 

یکی از نزدیکان آیت الله العظمی مکارم شیرازی گفت: این مرجع تقلید امروز در غم از دست دادن یکی دیگر از برادران خود به نام مرحوم رحیم مکارم عزادار شد

بیوگرافی برادر آیت الله مکارم شیرازی 

بر اساس این گزارش آن مرحوم متولد ۱۳۰۴ هجری بود و در روز چهارشنبه هفدهم شهریورماه در ۹۶ سالگی پس از تحمل یک دوره بیماری در شیراز درگذشت.

گفتنی است آیت الله مکارم شیرازی خردادماه امسال نیز برادر بزرگتر خود عزیز مکارم را از دست داده بود.