1 ​ 2 اختراعی که از تجاوز جنسی به دختران و زنان جلوگیری می کند ! (+عکس)

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

اختراعی که از تجاوز جنسی به دختران و زنان جلوگیری می کند ! (+عکس)

موی بدن مصنوعی,

اختراعی عجیب و غریب که برای جلوگیری از تجاوز جنسی به زنان و دختران ابداع شده است... در کشور چین بخاطر آزار و اذیت هایی متعدد جنسی که دختران جوان را تهدید می کند یک نوع جوراب مخصوص اختراع شده است! این جوراب که برای جلوگیری از جلب توجه کردن پاهای دختران جوان می باشد شاید در ابتدا کمی احمقانه به نظر برسد اما پس از معرفی محصول فروش خوبی داشته است! این محصول جورابی می باشد که با موهای تصنعی پوشیده شده است و در دو مودل مردانه و زنانه ارایه شده است. مردان شناگر و بایسکل سوار که مجبور استند موهای پای خود…

تبلیغات بنری
اختراعی عجیب و غریب که برای جلوگیری از تجاوز جنسی به زنان و دختران ابداع شده است... در کشور چین بخاطر آزار و اذیت هایی متعدد جنسی که دختران جوان را تهدید می کند یک نوع جوراب مخصوص اختراع شده است! این جوراب که برای جلوگیری از جلب توجه کردن پاهای دختران جوان می باشد شاید در ابتدا کمی احمقانه به نظر برسد اما پس از معرفی محصول فروش خوبی داشته است! این محصول جورابی می باشد که با موهای تصنعی پوشیده شده است و در دو مودل مردانه و زنانه ارایه شده است. مردان شناگر و بایسکل سوار که مجبور استند موهای پای خود…
اختراعی که از تجاوز جنسی به دختران و زنان جلوگیری می کند ! (+عکس)

اختراعی عجیب و غریب که برای جلوگیری از تجاوز جنسی به زنان و دختران ابداع شده است...

در کشور چین بخاطر آزار و اذیت هایی متعدد جنسی که دختران جوان را تهدید می کند یک نوع جوراب مخصوص اختراع شده است!

این جوراب که برای جلوگیری از جلب توجه کردن پاهای دختران جوان می باشد شاید در ابتدا کمی احمقانه به نظر برسد اما پس از معرفی محصول فروش خوبی داشته است!

این محصول جورابی می باشد که با موهای تصنعی پوشیده شده است و در دو مودل مردانه و زنانه ارایه شده است.

مردان شناگر و بایسکل سوار که مجبور استند موهای پای خود را کوتاه کنند نیز از استفاده کننده گان از این محصول می باشند.

برچسب ها : ,