1 ​ 2 ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه 22 شهریور 1400 / جزئیات

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه 22 شهریور 1400 / جزئیات

ارزش سهام عدالت,سود سهام عدالت,بازار سرمایه,

سود و ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ و ارزش سهام یک میلیون تومانی و سود سهام ۵۰۰ هزار تومانی کاهش ارزش سهام دیروز یکشنبه  در پایان معاملات دیروز یکشنبه ، بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۶ درصد کاهش یافت  ارزش سهام ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومان ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان رسید. ارزش ریالی ۶۰ درصد سهام چند است ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت…

تبلیغات بنری
سود و ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ و ارزش سهام یک میلیون تومانی و سود سهام ۵۰۰ هزار تومانی کاهش ارزش سهام دیروز یکشنبه  در پایان معاملات دیروز یکشنبه ، بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۶ درصد کاهش یافت  ارزش سهام ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومان ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان رسید. ارزش ریالی ۶۰ درصد سهام چند است ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت…
ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه 22 شهریور 1400 / جزئیات

سود و ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ و ارزش سهام یک میلیون تومانی و سود سهام ۵۰۰ هزار تومانی

کاهش ارزش سهام دیروز یکشنبه 

در پایان معاملات دیروز یکشنبه ، بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۶ درصد کاهش یافت 

ارزش سهام ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومان

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۹۵۸ هزار تومان رسید.

ارزش ریالی ۶۰ درصد سهام چند است

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ٨ میلیون و ٢۶٩ هزار تومان رسیده است.