1 ​ 2 ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه 20 مرداد 1400/معاملات امروز بازار سهام 1400/05/20

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه 20 مرداد 1400/معاملات امروز بازار سهام 1400/05/20

سهام عدالت امروز,ارزش واقعی سهام عدالت چهارشنبه 20 مرداد,بازار سهام عدالت,ارزش,سلتم عدالت,مرداد,

ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه 20 مرداد 1400/معاملات امروز بازار سهام 1400/05/20 امروز چهارشنبه بیستم مرداد، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت. در آغاز معاملات امروز بازار چهارشنبه سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۲۹ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان رسید ارزش سهام روز گذشته در 19 مرداد 1400 امروز ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۱۲ میلیون تومان رسید.…

تبلیغات بنری
ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه 20 مرداد 1400/معاملات امروز بازار سهام 1400/05/20 امروز چهارشنبه بیستم مرداد، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت. در آغاز معاملات امروز بازار چهارشنبه سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۲۹ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان رسید ارزش سهام روز گذشته در 19 مرداد 1400 امروز ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۱۲ میلیون تومان رسید.…
ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه 20 مرداد 1400/معاملات امروز بازار سهام 1400/05/20

ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه 20 مرداد 1400/معاملات امروز بازار سهام 1400/05/20

امروز چهارشنبه بیستم مرداد، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت.

در آغاز معاملات امروز بازار چهارشنبه سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۲۹ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان رسید

ارزش سهام روز گذشته در 19 مرداد 1400

امروز ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۱۲ میلیون تومان رسید. سهام عدالت در یک هفته گذشته تا به حال حدودا ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین ارز سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته 1.4 درصد رشد کرده است.

امروز ارزش ۶۰ درصد آزاد شده سهام عدالت به هفت میلیون و ۲۲۳ هزار تومان رسید. با وجود بالا رفتن ارزش سبد سهام عدالت اما همچنان ۴۰ درصد باقی مانده آن هنوز آزاد نشده است و افراد نمی‌توانند نسبت به فروش آن اقدام کنند. همچنین امروز ارزش ۳۰ درصد سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت هم به سه میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسید.

ارزش سهام امروز در 20 مرداد 1400

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۷درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۷۲۹ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان رسیده است.