1 ​ 2 ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه 28 شهریور 1400 / سود سهام عدالت

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه 28 شهریور 1400 / سود سهام عدالت

سهام عدالت,بازار سرمایه,سود سهام عدالت,

ارزش و سود سهام عدالت امروز یکشنبه 28 شهریور 1400 و همجنین آخرین وضعیت سهام عدالت 500 و یک میلیون تومانی و سودهای آن.  ارزش سهام عدالت من (28 شهریورماه) ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، 2.6درصد کاهش یافت. ارزش سبد 532هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 12 میلیون و 926هزار تومان و 24 میلیون و 349هزار تومان رسید. ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار تومانی سهام عدالت به 7 میلیون و 756هزار تومان رسیده است.

تبلیغات بنری
ارزش و سود سهام عدالت امروز یکشنبه 28 شهریور 1400 و همجنین آخرین وضعیت سهام عدالت 500 و یک میلیون تومانی و سودهای آن.  ارزش سهام عدالت من (28 شهریورماه) ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، 2.6درصد کاهش یافت. ارزش سبد 532هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 12 میلیون و 926هزار تومان و 24 میلیون و 349هزار تومان رسید. ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار تومانی سهام عدالت به 7 میلیون و 756هزار تومان رسیده است.
ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه 28 شهریور 1400 / سود سهام عدالت

ارزش و سود سهام عدالت امروز یکشنبه 28 شهریور 1400 و همجنین آخرین وضعیت سهام عدالت 500 و یک میلیون تومانی و سودهای آن. 

ارزش سهام عدالت من (28 شهریورماه)

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، 2.6درصد کاهش یافت.

ارزش سبد 532هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 12 میلیون و 926هزار تومان و 24 میلیون و 349هزار تومان رسید.

ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار تومانی سهام عدالت به 7 میلیون و 756هزار تومان رسیده است.

سهام عدالت امروز یکشنبه 28 شهریور 1400