1 ​ 2 ارزش سهام عدالت امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (پنجشنبه) / جزئیات

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ارزش سهام عدالت امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (پنجشنبه) / جزئیات

سهام عدالت,بازار سرمایه,سود سهام عدالت 11 شهریور 1400,

در این گزارش به بررسی ارزش سهام عدالت در روز پنجشنبه 11 شهریور خواهیم پرداخت و همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲۰۰۰ و ارزش سهام عدالت من، و ارزش سهام عدالت یک میلیونی یازدهم شهریور 1400 با مشاهده ارزش سهام عدالت در  11 شهریور با ارزش سهام عدالت یک میلیونی تاریخ امروز با ارزش سهام عدالت یک میلیونی تاریخ امروز پنجشنبه 11 شهریور 1400 را مشاهده کنید.  سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند بازار سهام به ۱۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید. سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند بازار سهام…

تبلیغات بنری
در این گزارش به بررسی ارزش سهام عدالت در روز پنجشنبه 11 شهریور خواهیم پرداخت و همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲۰۰۰ و ارزش سهام عدالت من، و ارزش سهام عدالت یک میلیونی یازدهم شهریور 1400 با مشاهده ارزش سهام عدالت در  11 شهریور با ارزش سهام عدالت یک میلیونی تاریخ امروز با ارزش سهام عدالت یک میلیونی تاریخ امروز پنجشنبه 11 شهریور 1400 را مشاهده کنید.  سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند بازار سهام به ۱۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید. سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند بازار سهام…
ارزش سهام عدالت امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (پنجشنبه) / جزئیات

در این گزارش به بررسی ارزش سهام عدالت در روز پنجشنبه 11 شهریور خواهیم پرداخت و همچنین ارزش سهام عدالت ۵۳۲۰۰۰ و ارزش سهام عدالت من، و ارزش سهام عدالت یک میلیونی یازدهم شهریور 1400 با مشاهده ارزش سهام عدالت در  11 شهریور با ارزش سهام عدالت یک میلیونی تاریخ امروز با ارزش سهام عدالت یک میلیونی تاریخ امروز پنجشنبه 11 شهریور 1400 را مشاهده کنید. 

سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند بازار سهام به ۱۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.

سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت تحت تاثیر روند بازار سهام به ۱۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی امروز نسبت به روز گذشته ۱۸۶ هزار تومان و ۱٫۵ درصد رشد را ثبت کرد.

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سهام عدالت هم به هفت میلیون و ۴۴۶ هزار تومان رسید. همچنین ارزش ۳۰ درصد سهام عدالت هم به سه میلیون و ۷۲۳ هزار تومان رسید.