1 ​ 2 ارزش سهام عدالت امروز پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ / سود سهام عدالت ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ارزش سهام عدالت امروز پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ / سود سهام عدالت ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

ارزش سهام عدالت تا 8 مهر 1400,سهام عدالت 1400/07/08,

ارزش سهام عدالت تا 8 مهر 1400 : ارزش سهام عدالت، ۰.۲درصد افزایش یافت. به گزارش واضح نیوز ؛ امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۲۰۶هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۷۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۲۳هزار تومان رسیده است.

تبلیغات بنری
ارزش سهام عدالت تا 8 مهر 1400 : ارزش سهام عدالت، ۰.۲درصد افزایش یافت. به گزارش واضح نیوز ؛ امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۲۰۶هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۷۵هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۲۳هزار تومان رسیده است.
ارزش سهام عدالت امروز پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ / سود سهام عدالت ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

ارزش سهام عدالت تا 8 مهر 1400 : ارزش سهام عدالت، ۰.۲درصد افزایش یافت.

به گزارش واضح نیوز ؛ امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۲۰۶هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۷۵هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۲۳هزار تومان رسیده است.