1 ​ 2 ارشا اقدسی به خواب مصنوعی رفت/وضعیت وخیم ارشا اقدسی/آیا ارشا اقدسی زنده است؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ارشا اقدسی به خواب مصنوعی رفت/وضعیت وخیم ارشا اقدسی/آیا ارشا اقدسی زنده است؟

ارشا اقدسی,جدیدترین وضعیت ارشا اقدسی بعد از تصادف,

ارشا اقدسی به خواب مصنوعی رفت/وضعیت وخیم ارشا اقدسی/آیا ارشا اقدسی زنده است؟ رئیس انجمن بدلکاران سینما: 🔹اقدسی را بعد از چپ شدن خودرو، بیهوش از ماشین بیرون می‌آورند و تا همین لحظه هم به هوش نیامده است؛ او در کما به سر می‌برد

تبلیغات بنری
ارشا اقدسی به خواب مصنوعی رفت/وضعیت وخیم ارشا اقدسی/آیا ارشا اقدسی زنده است؟ رئیس انجمن بدلکاران سینما: 🔹اقدسی را بعد از چپ شدن خودرو، بیهوش از ماشین بیرون می‌آورند و تا همین لحظه هم به هوش نیامده است؛ او در کما به سر می‌برد
ارشا اقدسی به خواب مصنوعی رفت/وضعیت وخیم ارشا اقدسی/آیا ارشا اقدسی زنده است؟

ارشا اقدسی به خواب مصنوعی رفت/وضعیت وخیم ارشا اقدسی/آیا ارشا اقدسی زنده است؟

رئیس انجمن بدلکاران سینما:

🔹اقدسی را بعد از چپ شدن خودرو، بیهوش از ماشین بیرون می‌آورند و تا همین لحظه هم به هوش نیامده است؛ او در کما به سر می‌برد