1 ​ 2 ارشا پسر ایران به روایت یک عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ارشا پسر ایران به روایت یک عکس

ارشا اقدسی,ارشا پسر ایران,

امروز در مراسم تشییع و خاکسپاری ارشا اقدسی بنری با عکس ارشا با" متن نوشته ارشا پسر ایران " در محل تدفین این بدلکار گذاشته شده بود. مراسم تشییع و خاکسپاری ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان امروز جمعه 22 مرداد با حضور خانواده و دوستان و هنرمندان برگزار شد. 

تبلیغات بنری
امروز در مراسم تشییع و خاکسپاری ارشا اقدسی بنری با عکس ارشا با" متن نوشته ارشا پسر ایران " در محل تدفین این بدلکار گذاشته شده بود. مراسم تشییع و خاکسپاری ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان امروز جمعه 22 مرداد با حضور خانواده و دوستان و هنرمندان برگزار شد. 
ارشا پسر ایران به روایت یک عکس

امروز در مراسم تشییع و خاکسپاری ارشا اقدسی بنری با عکس ارشا با" متن نوشته ارشا پسر ایران " در محل تدفین این بدلکار گذاشته شده بود.

مراسم تشییع و خاکسپاری ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان امروز جمعه 22 مرداد با حضور خانواده و دوستان و هنرمندان برگزار شد.