1 ​ 2 اسامی نفرات برتر کنکور رشته هنر 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اسامی نفرات برتر کنکور رشته هنر 1400

نفرات برتر کنکور هنر سال 1400,6 نفر برتر کنکور رشته هنر 1400,

اسامی نفرات برتر کنکور رشته هنر در سال 1400 بدین شرح است: نفر اول : سید سپهر فرندی از زنجان  نفر دو : بهنود امیری از کرج  نفر سوم : پریا الستی از تهران  نفر چهارم : میسا شفیع پور فومنی از رشت  نفر پنجم : پروشا یوسف سیاه بندی از تهران 

تبلیغات بنری
اسامی نفرات برتر کنکور رشته هنر در سال 1400 بدین شرح است: نفر اول : سید سپهر فرندی از زنجان  نفر دو : بهنود امیری از کرج  نفر سوم : پریا الستی از تهران  نفر چهارم : میسا شفیع پور فومنی از رشت  نفر پنجم : پروشا یوسف سیاه بندی از تهران 
اسامی نفرات برتر کنکور رشته هنر 1400

اسامی نفرات برتر کنکور رشته هنر در سال 1400 بدین شرح است:

نفر اول : سید سپهر فرندی از زنجان 

نفر دو : بهنود امیری از کرج 

نفر سوم : پریا الستی از تهران 

نفر چهارم : میسا شفیع پور فومنی از رشت 

نفر پنجم : پروشا یوسف سیاه بندی از تهران