1 ​ 2 اسامی نفرات برتر کنکور گروه آزمایشی زبان 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

اسامی نفرات برتر کنکور گروه آزمایشی زبان 1400

نفرات برتر کنکور 1400,نفرات برتر نفرات برتر کنکور گروه آزمایشی زبان 1400,

اسامی نفرات برتر کنکور گروه آزمایشی زبان در سال 1400 بدین شرح است. رتبه یک : امیر حسین زرندی از خوی رتبه دوم : سحر درودگر از تربت حیدریه رتبه سوم : آرتین معتبری از تهران 

تبلیغات بنری
اسامی نفرات برتر کنکور گروه آزمایشی زبان در سال 1400 بدین شرح است. رتبه یک : امیر حسین زرندی از خوی رتبه دوم : سحر درودگر از تربت حیدریه رتبه سوم : آرتین معتبری از تهران 
اسامی نفرات برتر کنکور گروه آزمایشی زبان 1400

اسامی نفرات برتر کنکور گروه آزمایشی زبان در سال 1400 بدین شرح است.

رتبه یک : امیر حسین زرندی از خوی

رتبه دوم : سحر درودگر از تربت حیدریه

رتبه سوم : آرتین معتبری از تهران