1 ​ 2 اسامی نفرات برتر کنکور 1400 در رشته ریاضی و فنی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اسامی نفرات برتر کنکور 1400 در رشته ریاضی و فنی

نفرات برتر کنکور 1400 در رشته ریاضی و فنی,

اسامی نفرات برتر کنکور 1400 در رشته "ریاضی و فنی" اعلام شد. 10 نفر برتر رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 رتبه یک رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد یام ناعبی از تهران  رتبه دوم رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد شایان شعبانی از رفسنجان رتبه سوم رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد اسماعیلی از اراک  رتبه چهار رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : پارسا نوروزی نزاد از سبزوار 1 رتبه پنج رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : امیرمهدی میثاق اراک رتبه شش رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : ترانه خسروجردی…

تبلیغات بنری
اسامی نفرات برتر کنکور 1400 در رشته "ریاضی و فنی" اعلام شد. 10 نفر برتر رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 رتبه یک رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد یام ناعبی از تهران  رتبه دوم رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد شایان شعبانی از رفسنجان رتبه سوم رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد اسماعیلی از اراک  رتبه چهار رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : پارسا نوروزی نزاد از سبزوار 1 رتبه پنج رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : امیرمهدی میثاق اراک رتبه شش رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : ترانه خسروجردی…
اسامی نفرات برتر کنکور 1400 در رشته ریاضی و فنی

اسامی نفرات برتر کنکور 1400 در رشته "ریاضی و فنی" اعلام شد.

10 نفر برتر رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400

رتبه یک رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد یام ناعبی از تهران 

رتبه دوم رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد شایان شعبانی از رفسنجان

رتبه سوم رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد اسماعیلی از اراک 

رتبه چهار رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : پارسا نوروزی نزاد از سبزوار 1

رتبه پنج رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : امیرمهدی میثاق اراک

رتبه شش رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : ترانه خسروجردی مشهد

رتبه هفت رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمدجواد احمدپور اصفهان

رتبه هشت رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : محمد حسین جعفرآباد تهران

رتبه نه رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : ماهان بیهقی تهران

رتبه ده رشته ریاضی و فنی در کنکور 1400 : دانیال غریب مشهد