تبلیغات بنری
‪ استخدام رسمی برادر مدیر شبکه کودک   هنوز مدتی از پخش تصاویر قرارداد میلیاردی محمد سرشار با برادر خود نگذشته است که تصویر نامه‌ای عجیب در فضای مجازی دست به دست می‌گردد.    ▫️آن‌طور که در تصویر می‌بینید محمد سرشار برای برادر خود، یوسف سرشار از معاونت سیما درخواست تبدیل وضعیت استخدامی می‌کند.    ▫️این نامه در حالی پخش می‌گردد که در ذهن افکار عمومی همچنان پیرامون قرارداد میلیاردی مدیر شبکه پویا ابهام وجود دارد.    ▫️سکوت محمد سرشار و…
استخدام رسمی برادر مدیر شبکه کودک؟ + قرارداد میلیارد محمد سرشار با برادرش

استخدام رسمی برادر مدیر شبکه کودک

 

هنوز مدتی از پخش تصاویر قرارداد میلیاردی محمد سرشار با برادر خود نگذشته است که تصویر نامه‌ای عجیب در فضای مجازی دست به دست می‌گردد. 

 

▫️آن‌طور که در تصویر می‌بینید محمد سرشار برای برادر خود، یوسف سرشار از معاونت سیما درخواست تبدیل وضعیت استخدامی می‌کند. 

 

▫️این نامه در حالی پخش می‌گردد که در ذهن افکار عمومی همچنان پیرامون قرارداد میلیاردی مدیر شبکه پویا ابهام وجود دارد. 

 

▫️سکوت محمد سرشار و دیگر مسئولان سازمان صداوسیما غیرقابل قبول است و لازم است هرچه سریعتر ابعاد این مسئله را روشن کنند.