1 ​ 2 اس ام اس و پیامک عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن | عکس نوشته در آغوش گرفتن عشق و همسر

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اس ام اس و پیامک عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن | عکس نوشته در آغوش گرفتن عشق و همسر

sms asheghaneh,اس ام اس عاشقانه جدید,متن زیبا عاشقانه,

واضح نیوز : جدیدترین و قشنگ ترین پیامک های عاشقانه با موضوع در اغوش گرفتن عشق و همسر در سایت خبری واضح نیور بخوانید  زمانی که همسر خود را در آغوش می گیرید ، به سرعت سطح هورمون اوکسی توسین در او و شما بالا می رود : سطوح بالای اوکسی توسین مسئول چگونگی احساسات می باشند ، بنابراین یک آغوش ساده می تواند احساس تنهایی را کاهش دهد و خشم و اضطراب را فرو بنشاند.زمانی که همسرتان را برای چند لحظه ای در آغوش می گیرید ، سطح سروتونین او را بالا نگه می دارید که باعث بهبود روحیه اش می شود.      …

تبلیغات بنری
واضح نیوز : جدیدترین و قشنگ ترین پیامک های عاشقانه با موضوع در اغوش گرفتن عشق و همسر در سایت خبری واضح نیور بخوانید  زمانی که همسر خود را در آغوش می گیرید ، به سرعت سطح هورمون اوکسی توسین در او و شما بالا می رود : سطوح بالای اوکسی توسین مسئول چگونگی احساسات می باشند ، بنابراین یک آغوش ساده می تواند احساس تنهایی را کاهش دهد و خشم و اضطراب را فرو بنشاند.زمانی که همسرتان را برای چند لحظه ای در آغوش می گیرید ، سطح سروتونین او را بالا نگه می دارید که باعث بهبود روحیه اش می شود.      …
اس ام اس و پیامک عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن | عکس نوشته در آغوش گرفتن عشق و همسر

واضح نیوز : جدیدترین و قشنگ ترین پیامک های عاشقانه با موضوع در اغوش گرفتن عشق و همسر در سایت خبری واضح نیور بخوانید

 زمانی که همسر خود را در آغوش می گیرید ، به سرعت سطح هورمون اوکسی توسین در او و شما بالا می رود : سطوح بالای اوکسی توسین مسئول چگونگی احساسات می باشند ، بنابراین یک آغوش ساده می تواند احساس تنهایی را کاهش دهد و خشم و اضطراب را فرو بنشاند.

زمانی که همسرتان را برای چند لحظه ای در آغوش می گیرید ، سطح سروتونین او را بالا نگه می دارید که باعث بهبود روحیه اش می شود.

 

 sms asheghaneh , اس ام اس عاشقانه جدید , متن زیبا عاشقانه ,

 

اس ام اس و پیامک عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

حسود نیستم…
اما گاهی بدجور حسودی میکنم به آن هایی که
شب ها در آغوش خـــیالی یکدیگر به خواب می روند…

زیــباترین معــاشقه , آغوش است…
زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمیگیرد…!

 

آغــوشت بوی تلخ که هیچ , بوی غرور میدهد !
و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود . . . !

 

* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 
اس ام اس عاشقانه آغوش
آغوش گرم تـــــو
مهر باطلی ست بر همه ی سردی های روزگار . .

 
* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 
در آغـــوشم که میگیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس “نیاز” . . .
و “ناز” من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند . . . !
.
.
.

من “کوهی” از دردم
بـــیا مرا در آغــوش بـــگیر
بــگذار
تـــمام غم هایم در عــظمت آغوشت “کاه” شـــود… !
.
.
.

از عجایب عشق: تنها همان آغوشی آرامت میکند که دلت را به درد می آورد.
.
.
.

وقتى در آغوشم آرام میگرفت…
چشمانش را میبست…
نمیدانم از احساسش بود…
یا خود را در آغوش دیگرى تصور میکرد!!!
.
.
.

قصه ازآنجاشروع شدکه…خیلی عصبانی بود،گفت اگه دوستم داری ثابت کن ،گفتم چه جوری ،تیغ روبرداشت وگفت رگتو بزن،گفتم مرگ وزندگی دست خداست،گفت پس دوستم نداری،تیغو برداشتم ورگموزدم وقتی داشتم توآغوش گرمش جون میدادم اروم زیرلب گفت، اگه دوستم داشتی تنهام نمیذاشتی.

 
* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
قــفل دستانت را بـــگشا
آنقدر خسیس مــباش !
فقط کمی آغوش میخواهم همین . . .
.
.
.

گاهی اوقات آنقدر دلــت گرفته و آنقدر خــسته ای که مـــحتاج یـــک آغوش میشوی . . . حتی یک آغوش خیـــالی . . .

 
* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

“بیــا بــغــلم”
به راستی چه سحر و جادویی ست در این دو کلمه ؟
که شنیدنش در اوج غم ها عجیب آدم را آرام میکند . . .
.
.
.

دیگر بالش هم
آغـــوش مرا دوست ندارد…
این را از گل های پژمرده شده ی روی لباسش فهمیدم…
.
.
.

دریا که آغوش تــــو باشد
من شــناگری میشوم مبتدی!
مرا رهــا کن
بــگذار غرق شوم در این دریــای پــراحســاس…

 

 


اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
مجموعه : اس ام اس عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
حسود نیستم…
اما گاهی بدجور حسودی میکنم به آن هایی که
شب ها در آغوش خـــیالی یکدیگر به خواب می روند…

زیــباترین معــاشقه , آغوش است…
زمانی که عاشق تمام معشوق را در برمیگیرد…!

 

آغــوشت بوی تلخ که هیچ , بوی غرور میدهد !
و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود . . . !

 

* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 
اس ام اس عاشقانه آغوش
آغوش گرم تـــــو
مهر باطلی ست بر همه ی سردی های روزگار . .

 
* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 
در آغـــوشم که میگیری حلقه ی دستانت به دور کمرم حلقه ای ست از جنس “نیاز” . . .
و “ناز” من این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند . . . !
.
.
.

من “کوهی” از دردم
بـــیا مرا در آغــوش بـــگیر
بــگذار
تـــمام غم هایم در عــظمت آغوشت “کاه” شـــود… !
.
.
.

از عجایب عشق: تنها همان آغوشی آرامت میکند که دلت را به درد می آورد.
.
.
.

وقتى در آغوشم آرام میگرفت…
چشمانش را میبست…
نمیدانم از احساسش بود…
یا خود را در آغوش دیگرى تصور میکرد!!!
.
.
.

قصه ازآنجاشروع شدکه…خیلی عصبانی بود،گفت اگه دوستم داری ثابت کن ،گفتم چه جوری ،تیغ روبرداشت وگفت رگتو بزن،گفتم مرگ وزندگی دست خداست،گفت پس دوستم نداری،تیغو برداشتم ورگموزدم وقتی داشتم توآغوش گرمش جون میدادم اروم زیرلب گفت، اگه دوستم داشتی تنهام نمیذاشتی.

 
* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
قــفل دستانت را بـــگشا
آنقدر خسیس مــباش !
فقط کمی آغوش میخواهم همین . . .
.
.
.

گاهی اوقات آنقدر دلــت گرفته و آنقدر خــسته ای که مـــحتاج یـــک آغوش میشوی . . . حتی یک آغوش خیـــالی . . .

 
* * * * * * اس ام اس عاشفانه و زیبای در آغوش گرفتن * * * * * *
 
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

“بیــا بــغــلم”
به راستی چه سحر و جادویی ست در این دو کلمه ؟
که شنیدنش در اوج غم ها عجیب آدم را آرام میکند . . .
.
.
.

دیگر بالش هم
آغـــوش مرا دوست ندارد…
این را از گل های پژمرده شده ی روی لباسش فهمیدم…
.
.
.

دریا که آغوش تــــو باشد
من شــناگری میشوم مبتدی!
مرا رهــا کن
بــگذار غرق شوم در این دریــای پــراحســاس…

 

اس ام اس های واقعا زیبا و دلنشین
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه

دیکتاتور تویی و آغوشت !
که هر بار مرا تسلیم می کند . . . !
 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . .
کم می آورم ، بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ، اما نه هر بازوانی ، فقط حصار آغوش تو . . .

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 

دلم آغوشی می خواهد به وسعت بازوان تو . . .

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 

تا پایان عمر به یاد خواهم داشت که هرگز نفهمیدم مزه ی خوابیدن در آغوشت را . . . !

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 

چرا بغل کردن حس خوبی به آدم میده ؟
چون در سمت راست بدن قلب وجود نداره و اونجا خالیه ولی وقتی کسی رو که دوست داری بغلش میکنی قلبش اون جای خالی رو پر میکنه و انگار که تو صاحب دو تا قلب شدی . . .

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

مترسک ! آنقدر دست هایت را باز نکن ، کسی تو را در آغوش نمی گیرد . . .

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی و محکم در آغوشم بگیری و شیطنت وار ببوسیم و من نگذارم !
عشق من ، بوسه با لجبازی ، بیشتر می چسبد !

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

تمام طعم لذت با تو معنی می شود
وقتی تعبیر عسل ترین رویا آغوش تو باشد . . . !

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

گاهی وقتا دلم میخواد یکی ازم اجازه بخواد که بیاد تو تنهاییم و من اجازه ندم !
و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگه مگه من مردم که تنها بمونی . . . !

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

طعم اولین هم آغوشی با تو را حتی در بهشت هم نم یتوانم تجربه کنم . . .
زمین به کنار . . . !

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

آغوش بعضی ها علم را زیر سوال می برد !
آنقدر آرامت می کند که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد . . .

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

گاهی اوقات نه ! همیشه ، نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه ، بهت بگه هستم تا ته تهش . . .
هستم تا آخرش . . .
عاشقتم بدجور . . .
توهم رو کنی بهش و بهش بگی منم هستم همینجا توی قلبت تا ابد . . .

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

بارانی ات را بپوش و در آغوشم بگیر . . .
ابر ، ابر گریه دارم . . . !

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن
 

سراب رد پای تو / کجای جاده پیدا شد ؟
کجا دستاتو گم کردم / که پایان من اینجا شد ؟
کجای قصه خوابیدی / که من تو گریه بیدارم
که هر شب هُرم دستاتو / به آغوشم بدهکارم

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

وقتی بحثمون به بن بست رسید ، فقط بغلم کن . . .
همین کافیه . . . !

 

اس ام اس آغوش گرفتن عاشقانه
اس ام اس عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

تو را دوست دارم وقتی که میان غم گم میشوم و در آغوش تو پیدا میشوم . . .
تو را دوست دارم وقتی در میان دلتنگی ها درمیان چشمان تو پیدا میشوم . . .
تو را دوست دارم آن زمان که از صدای قلبت از خواب بیدار میشوم . . .
تو را دوست دارم . . .

 

* پیامک آغوش گرفتن و بغل کردن *

آغوش تو سایه گاه خستگی من است آغوشی که میدانم همیشه به روی من باز است

و من لحظه به لحظه ی زندگیم را به امید آرمیدن در آغوش تو سپری میکنم .

دستهای من غرق التماسند برای در آغوش گرفتن تو . . .
منی که خسته از دست خنجر روزگارم برای رسیدن به آرامش در کنار تو لحظه شماری میکنم . . .

  

 

عکس نوشته عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن همسر و عشق

 

عکس نوشته عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن

 

  اس ام اس و پیامک عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن | عکس نوشته در آغوش گرفتن عشق و همسر

 

 sms asheghaneh,اس ام اس عاشقانه جدید,متن زیبا عاشقانه,

 

اس ام اس و پیامک عاشقانه و جدید در آغوش گرفتن | عکس نوشته در آغوش گرفتن عشق و همسر

 

sms asheghaneh,اس ام اس عاشقانه جدید,متن زیبا عاشقانه,