1 ​ 2 اصغر حاجیلو درگذشت | خبر درگذشت اصغر حاجیلو پیشکسوت استقلال

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

اصغر حاجیلو درگذشت | خبر درگذشت اصغر حاجیلو پیشکسوت استقلال

شایعه درگذشت اصغر حاجیلو,علت فوت اصغر حاجیلو,

اصغر حاجیلو درگذشت | خبر درگذشت اصغر حاجیلو پیشکسوت استقلال  امروز خبری بر سر زبان ها افتاده بود که موجبات نگرانی جامعه فوتبال به ویژه استقلالی ها را فراهم ساخته بود و آن اینکه اصغر حاجیلو پیشکسوت سالیان این ورزش دچار ضایعه شده است. اما این خبر خوشبختانه صحت نداشت. اصل خبر این است که سرهنگ رضا حاجیلو برادر بزرگ محسن و اصغر حاجیلو روز یکشنبه درگذشت

تبلیغات بنری
اصغر حاجیلو درگذشت | خبر درگذشت اصغر حاجیلو پیشکسوت استقلال  امروز خبری بر سر زبان ها افتاده بود که موجبات نگرانی جامعه فوتبال به ویژه استقلالی ها را فراهم ساخته بود و آن اینکه اصغر حاجیلو پیشکسوت سالیان این ورزش دچار ضایعه شده است. اما این خبر خوشبختانه صحت نداشت. اصل خبر این است که سرهنگ رضا حاجیلو برادر بزرگ محسن و اصغر حاجیلو روز یکشنبه درگذشت
اصغر حاجیلو درگذشت | خبر درگذشت اصغر حاجیلو پیشکسوت استقلال

اصغر حاجیلو درگذشت | خبر درگذشت اصغر حاجیلو پیشکسوت استقلال 

امروز خبری بر سر زبان ها افتاده بود که موجبات نگرانی جامعه فوتبال به ویژه استقلالی ها را فراهم ساخته بود و آن اینکه اصغر حاجیلو پیشکسوت سالیان این ورزش دچار ضایعه شده است. اما این خبر خوشبختانه صحت نداشت. اصل خبر این است که سرهنگ رضا حاجیلو برادر بزرگ محسن و اصغر حاجیلو روز یکشنبه درگذشت