1 ​ 2 اعتراضات و اغتشاشات خوزستان در تهران 5 مرداد 1400 | تظاهرات امروز کرمانشاه 5 مرداد

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

اعتراضات و اغتشاشات خوزستان در تهران 5 مرداد 1400 | تظاهرات امروز کرمانشاه 5 مرداد

تظاهرات شهرها سه شنبه 5 مرداد 1400,

اعتراضات و اغتشاشات خوزستان در تهران 5 مرداد 1400 | تظاهرات امروز کرمانشاه 5 مرداد امروز 5 مرداد 1400 گروهی از معترضان در تهران در تجمعی حوالی خیابان جمهوری، شعارهای از جمله «‌نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و ایرانی باغیرت حمایت حمایت گم بشه» سردادند. منابع محلی گفتند طی دوشنبه شب و در دوازدهمین شب از آغاز اعتراضات خوزستان تا بامداد سه‌شنبه اینترنت موبایل در شهرهای اهواز، سوسنگرد، شوش، شادگان، حمیدیه، ایذه، ماهشهر، دزفول، اندیمشک و دیگر شهرهای خوزستان همچنان قطع بوده…

تبلیغات بنری
اعتراضات و اغتشاشات خوزستان در تهران 5 مرداد 1400 | تظاهرات امروز کرمانشاه 5 مرداد امروز 5 مرداد 1400 گروهی از معترضان در تهران در تجمعی حوالی خیابان جمهوری، شعارهای از جمله «‌نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و ایرانی باغیرت حمایت حمایت گم بشه» سردادند. منابع محلی گفتند طی دوشنبه شب و در دوازدهمین شب از آغاز اعتراضات خوزستان تا بامداد سه‌شنبه اینترنت موبایل در شهرهای اهواز، سوسنگرد، شوش، شادگان، حمیدیه، ایذه، ماهشهر، دزفول، اندیمشک و دیگر شهرهای خوزستان همچنان قطع بوده…
اعتراضات و اغتشاشات خوزستان در تهران 5 مرداد 1400 | تظاهرات امروز کرمانشاه 5 مرداد

اعتراضات و اغتشاشات خوزستان در تهران 5 مرداد 1400 | تظاهرات امروز کرمانشاه 5 مرداد

امروز 5 مرداد 1400 گروهی از معترضان در تهران در تجمعی حوالی خیابان جمهوری، شعارهای از جمله «‌نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» و ایرانی باغیرت حمایت حمایت گم بشه» سردادند.

منابع محلی گفتند طی دوشنبه شب و در دوازدهمین شب از آغاز اعتراضات خوزستان تا بامداد سه‌شنبه اینترنت موبایل در شهرهای اهواز، سوسنگرد، شوش، شادگان، حمیدیه، ایذه، ماهشهر، دزفول، اندیمشک و دیگر شهرهای خوزستان همچنان قطع بوده و مشترکان خانگی نیز همچنان به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.( منبع سایت ایران چطور)