1 ​ 2 اعتراف عجیب ریحانه پارسا بعد از جدایی از مهدی کوشکی + عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اعتراف عجیب ریحانه پارسا بعد از جدایی از مهدی کوشکی + عکس

ریحانه پارسا,

ریحانه پارسا باز هم یک توئیت پر مفهوم د صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.   ریحانه پارسا بعد از این که خبر جدایی اش را در صفحه اینستاگرامش با مهدی کوشکی بازیگر و کارگردان رسانه ای کرد، مطالب و نوشته های خاص و عاشقانه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، او به تازگی در صفحه اینستاگرامش نوشت:   " همین که عدم را بر علم ، ‌خفا را بر صدا ‌قلم را بر قدم ،‌ترجیح دادم، ‌کلمه زنجیر شد و من آزاد شدم از بند رهایی.‌ نقطه سر خط؛ ‌از یادگار های شروع پاییز هزار و سیصد و نود و نه…

تبلیغات بنری
ریحانه پارسا باز هم یک توئیت پر مفهوم د صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.   ریحانه پارسا بعد از این که خبر جدایی اش را در صفحه اینستاگرامش با مهدی کوشکی بازیگر و کارگردان رسانه ای کرد، مطالب و نوشته های خاص و عاشقانه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، او به تازگی در صفحه اینستاگرامش نوشت:   " همین که عدم را بر علم ، ‌خفا را بر صدا ‌قلم را بر قدم ،‌ترجیح دادم، ‌کلمه زنجیر شد و من آزاد شدم از بند رهایی.‌ نقطه سر خط؛ ‌از یادگار های شروع پاییز هزار و سیصد و نود و نه…
اعتراف عجیب ریحانه پارسا بعد از جدایی از مهدی کوشکی + عکس

ریحانه پارسا باز هم یک توئیت پر مفهوم د صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

ریحانه پارسا بعد از این که خبر جدایی اش را در صفحه اینستاگرامش با مهدی کوشکی بازیگر و کارگردان رسانه ای کرد، مطالب و نوشته های خاص و عاشقانه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، او به تازگی در صفحه اینستاگرامش نوشت:

 

" همین که عدم را بر علم ، ‌خفا را بر صدا ‌قلم را بر قدم ،‌ترجیح دادم، ‌کلمه زنجیر شد و من آزاد شدم از بند رهایی.‌ نقطه سر خط؛ ‌از یادگار های شروع پاییز هزار و سیصد و نود و نه یعنی، ‌یکم مهر آخرین مهر قرن"

برچسب ها : ,