تبلیغات بنری
سمپاد,استعدادهای درخشان,آزمون ورودی مدارس سمپاد,اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد,مدارس سمپاد,
اعلام نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد + نتیجه رسیدگی

رکنا : روابط عمومی سمپاد : سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از بارگذاری نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد روی سامانه خبر داد.

 

 

روابط عمومی سمپاد : سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از بارگذاری نتایج رسیدگی به اعتراضات آزمون ورودی مدارس سمپاد روی سامانه خبر داد.