1 ​ 2 امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات فراهم شد

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات فراهم شد

امکان حذف واحدها ترم تحصیلی,نحوه حذف کل ترم جاری,

امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات فراهم شد قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت: دانشجویانی که تمایل داشته باشند بعضی از دروس یا حتی کل ترم جاری را حذف کنند، این امکان را خواهند داشت؛ افرادی که در آستانه فراغت از تحصیل بودند می‌‌توانند جلسه دفاع را الکترونیک و غیرحضوری برگزار کنند

تبلیغات بنری
امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات فراهم شد قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت: دانشجویانی که تمایل داشته باشند بعضی از دروس یا حتی کل ترم جاری را حذف کنند، این امکان را خواهند داشت؛ افرادی که در آستانه فراغت از تحصیل بودند می‌‌توانند جلسه دفاع را الکترونیک و غیرحضوری برگزار کنند
امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات فراهم شد

امکان حذف واحدها یا ترم تحصیلی بدون درج سنوات فراهم شد

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت:


دانشجویانی که تمایل داشته باشند بعضی از دروس یا حتی کل ترم جاری را حذف کنند، این امکان را خواهند داشت؛ افرادی که در آستانه فراغت از تحصیل بودند می‌‌توانند جلسه دفاع را الکترونیک و غیرحضوری برگزار کنند