1 ​ 2 اهدای عضو محمد موقر حسینی جوان خون ریزی مغزی شده در فریدونکنار+عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

اهدای عضو محمد موقر حسینی جوان خون ریزی مغزی شده در فریدونکنار+عکس

اهدای عضو محمد موقر حسینی بابل فریدونکنار,

اهدای عضو محمد موقر حسینی جوان خون ریزی مغزی شده در فریدونکنار+عکس محمد موقر حسینی جان افراد را نجات داد. دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از چهارمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۰ در این شهرستان خبر داد و گفت:مرحوم محمد موقر حسینی، بدلیل تصادف دچار خونریزی مغزی شده و به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل و علیرغم تلاش پزشکان دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران انتقال یافت. او افزود: نسوج بدن این بیمار مرگ مغزی به چندین نفر حیات دوباره بخشید. مرحوم سیده…

تبلیغات بنری
اهدای عضو محمد موقر حسینی جوان خون ریزی مغزی شده در فریدونکنار+عکس محمد موقر حسینی جان افراد را نجات داد. دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از چهارمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۰ در این شهرستان خبر داد و گفت:مرحوم محمد موقر حسینی، بدلیل تصادف دچار خونریزی مغزی شده و به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل و علیرغم تلاش پزشکان دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران انتقال یافت. او افزود: نسوج بدن این بیمار مرگ مغزی به چندین نفر حیات دوباره بخشید. مرحوم سیده…
اهدای عضو محمد موقر حسینی جوان خون ریزی مغزی شده در فریدونکنار+عکس

اهدای عضو محمد موقر حسینی جوان خون ریزی مغزی شده در فریدونکنار+عکس

محمد موقر حسینی جان افراد را نجات داد.

دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از چهارمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۰ در این شهرستان خبر داد و گفت:مرحوم محمد موقر حسینی، بدلیل تصادف دچار خونریزی مغزی شده و به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل و علیرغم تلاش پزشکان دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران انتقال یافت.

او افزود: نسوج بدن این بیمار مرگ مغزی به چندین نفر حیات دوباره بخشید.

مرحوم سیده محمدموقر حسینی هفتادو هشتمین مورد شناسایی شده مرگ مغزی توسط این معاونت از سال 85 بوده که با رضایت خانواده، اعضای بدن به افراد نیازمند اهدا شد