تبلیغات بنری
یا امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 تعطیل است؟ چرا بانک‌ها امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 تعطیل میباشد. دلایل تعطیلی بانک در تاریخ 99/2/24 بدون تعطیل رسمی بودن. 

یا امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 تعطیل است؟ چرا بانک‌ها امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت 99 تعطیل میباشد. دلایل تعطیلی بانک در تاریخ 99/2/24 بدون تعطیل رسمی بودن.