1 ​ 2 این روزها مدافعان سلامت حال و روز خوبی ندارند / اشک پرستار بیماران کرونایی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

این روزها مدافعان سلامت حال و روز خوبی ندارند / اشک پرستار بیماران کرونایی

گریه پرستار کرونا,فیلم پرستاران کرونا,

فیلمی غم انگیز از صحبت های پرستارها و گریه آنها به خاطر فشار روحی و دوری از خانواده و همجنین ناراحتی آنها از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم  این روزها مدافعان سلامت حال و روزخوبی ندارند. می‌توان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک، کمتر پرستار های کشور را به زحمت بندازیم.  متاسفانه بسباری از آژانس ها به پرستارهای بیمارستان خدمات ارائه نمی دهند بخاطر اینکه احتمال وجود کرونا در پرستارها بسیار بالا است. 

تبلیغات بنری
فیلمی غم انگیز از صحبت های پرستارها و گریه آنها به خاطر فشار روحی و دوری از خانواده و همجنین ناراحتی آنها از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم  این روزها مدافعان سلامت حال و روزخوبی ندارند. می‌توان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک، کمتر پرستار های کشور را به زحمت بندازیم.  متاسفانه بسباری از آژانس ها به پرستارهای بیمارستان خدمات ارائه نمی دهند بخاطر اینکه احتمال وجود کرونا در پرستارها بسیار بالا است. 
این روزها مدافعان سلامت حال و روز خوبی ندارند / اشک پرستار بیماران کرونایی

فیلمی غم انگیز از صحبت های پرستارها و گریه آنها به خاطر فشار روحی و دوری از خانواده و همجنین ناراحتی آنها از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم 

این روزها مدافعان سلامت حال و روزخوبی ندارند. می‌توان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک، کمتر پرستار های کشور را به زحمت بندازیم. 

متاسفانه بسباری از آژانس ها به پرستارهای بیمارستان خدمات ارائه نمی دهند بخاطر اینکه احتمال وجود کرونا در پرستارها بسیار بالا است.