1 ​ 2 این ماهیگیر یک شبه میلیونر شد + فیلم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

این ماهیگیر یک شبه میلیونر شد + فیلم

داستان میلیونر شدن یک شبه ماهیگیر فقیر را بخوانید. یک ماهیگیر توانست سرنوشت خود را تغییر دهد. صید متفاوت یک ماهیگر فقیر در تایلند، باعث میلیونر شدن آن شد.   این ماهیگیر، با پیدا کردن یک کهربای 30 کیلو گرمی به قیمت 1.2 میلیون دلار، تصمیم به فروش این سنگ با ارزش و قایقش گرفت تا باقی عمرش را استراحت کند.

تبلیغات بنری
داستان میلیونر شدن یک شبه ماهیگیر فقیر را بخوانید. یک ماهیگیر توانست سرنوشت خود را تغییر دهد. صید متفاوت یک ماهیگر فقیر در تایلند، باعث میلیونر شدن آن شد.   این ماهیگیر، با پیدا کردن یک کهربای 30 کیلو گرمی به قیمت 1.2 میلیون دلار، تصمیم به فروش این سنگ با ارزش و قایقش گرفت تا باقی عمرش را استراحت کند.
این ماهیگیر یک شبه میلیونر شد + فیلم

داستان میلیونر شدن یک شبه ماهیگیر فقیر را بخوانید.

یک ماهیگیر توانست سرنوشت خود را تغییر دهد.

صید متفاوت یک ماهیگر فقیر در تایلند، باعث میلیونر شدن آن شد.

 

این ماهیگیر، با پیدا کردن یک کهربای 30 کیلو گرمی به قیمت 1.2 میلیون دلار، تصمیم به فروش این سنگ با ارزش و قایقش گرفت تا باقی عمرش را استراحت کند.