تبلیغات بنری
تصاویری از بارش شدید تگرگ و باران و آبگرفتگی شدید معابر در گوگان در تاریخ پنجشنبه  99/2/11  تماشا میکنید     مشاهده فیلم
بارش شدید تگرگ و باران و آبگرفتگی شدید معابر در گوگان 99/2/11

تصاویری از بارش شدید تگرگ و باران و آبگرفتگی شدید معابر در گوگان در تاریخ پنجشنبه  99/2/11  تماشا میکنید

 

 

مشاهده فیلم