1 ​ 2 بازیگری که برای ۱۵ دقیقه، ۱۹ میلیون دلار دستمزد گرفت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بازیگری که برای ۱۵ دقیقه، ۱۹ میلیون دلار دستمزد گرفت

مارلون براندو,سوپرمن,براندوی افسانه ای,

شاید تا به حال فکر کرده باشید هنرپیشه ای که در پوستر تبلیغی فیلم‌ فضای بیشتری اشغال کرده و در قسمت بالاتری از آن قرار گرفته و نقش اصلی را بازی می کند بیشترین دستمزد را دریافت می کند. اما واقعیت همواره اینچنین نیستمارلون براندو در «سوپرمن»مقدار دستمزدی که «مارلون براندو» برای ۱۵ دقیقه بازی در فیلم‌ «سوپرمن» دریافت کرده حتی با معیارهای سال ۲۰۲۰ نیز رقمی قابل توجه است چه برسد به اینکه وی این دستمزد را در سال ۱۹۷۸ دریافت کرده بود.براندوی افسانه ای برای بازی…

تبلیغات بنری
شاید تا به حال فکر کرده باشید هنرپیشه ای که در پوستر تبلیغی فیلم‌ فضای بیشتری اشغال کرده و در قسمت بالاتری از آن قرار گرفته و نقش اصلی را بازی می کند بیشترین دستمزد را دریافت می کند. اما واقعیت همواره اینچنین نیستمارلون براندو در «سوپرمن»مقدار دستمزدی که «مارلون براندو» برای ۱۵ دقیقه بازی در فیلم‌ «سوپرمن» دریافت کرده حتی با معیارهای سال ۲۰۲۰ نیز رقمی قابل توجه است چه برسد به اینکه وی این دستمزد را در سال ۱۹۷۸ دریافت کرده بود.براندوی افسانه ای برای بازی…
بازیگری که برای ۱۵ دقیقه، ۱۹ میلیون دلار دستمزد گرفت

شاید تا به حال فکر کرده باشید هنرپیشه ای که در پوستر تبلیغی فیلم‌ فضای بیشتری اشغال کرده و در قسمت بالاتری از آن قرار گرفته و نقش اصلی را بازی می کند بیشترین دستمزد را دریافت می کند. اما واقعیت همواره اینچنین نیست

مارلون براندو در «سوپرمن»

مقدار دستمزدی که «مارلون براندو» برای ۱۵ دقیقه بازی در فیلم‌ «سوپرمن» دریافت کرده حتی با معیارهای سال ۲۰۲۰ نیز رقمی قابل توجه است چه برسد به اینکه وی این دستمزد را در سال ۱۹۷۸ دریافت کرده بود.

براندوی افسانه ای برای بازی در فیلم‌ مذکور در نقش مکمل شخصیت  «جور-اِل»  مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به صورت نقد و به میزان ۱۱/۷۵ درصد نیز از عواید فروش فیلم‌ به عنوان دستمزد دریافت کرد که در مجموع براندو برای این چند دقیقه بازی حدود ۱۹ میلیون دلار درآمد کسب کرد. مارلون براندو تنها ۱۳ روز روی این پروژه کار کرد که نشان می دهد وی برای چنین مدت کوتاهی دستمزدی بسیار هنگفت دریافت کرده است.

مقدار دستمزدی که «مارلون براندو» برای ۱۵ دقیقه بازی در فیلم‌ «سوپرمن» دریافت کرده حتی با معیارهای سال ۲۰۲۰ نیز رقمی قابل توجه است

در مقابل، «کریستوفر ریو» هنرپیشه نقش اول فیلم‌ که در نقش «سوپرمن» ظاهر شد، تنها ۲۵۰ هزار دلار دستمزد دریافت کرد. البته «سوپرمن» دومین فیلم‌ سینمایی شاخص او به شمار می آمد و از این دستمزد چندان ناراضی نبود.

نکته جالب اینکه براندو بعدها برای دنباله فیلم‌ همین مقدار دستمزد را درخواست کرد اما تهیه کنندگان این بار زیر بار نرفتند. در مقابل، براندو هم نگذاشت از صحنه هایی که وی بازی کرده بود در این فیلم جدید استفاده شود.