تبلیغات بنری
برترین صنایع بر اساس ارزش ریالی معاملات پنجشنبه  4 اردیبهشت 99   محصولات شیمیایی ۹۰۶۶.۲۹میلیارد   ۱۲.۵٪ 🔹فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای ۸۵۵۹.۷۱میلیارد   ۱۱.۸٪ 🔹بانکها و موسسات اعتباری ۷۶۰۲.۱۳میلیارد   ۱۰.۵٪ 🔹فلزات اساسی ۴۹۸۷.۹۶میلیارد   ۶.۹٪ 🔹سرمایه گذاریها ۴۶۲۲.۷میلیارد   ۶.۴٪ 🔹مواد و محصولات دارویی ۳۳۹۱.۸۷میلیارد   ۴.۷٪ 🔹سیمان، آهک و گچ ۳۰۱۲.۶۷میلیارد   ۴.۱٪ 🔹خودرو و ساخت قطعات ۲۳۰۶.۷۳میلیارد   ۳.۲٪…
برترین صنایع بر اساس ارزش ریالی معاملات پنجشنبه  4 اردیبهشت 99

برترین صنایع بر اساس ارزش ریالی معاملات پنجشنبه  4 اردیبهشت 99

 

محصولات شیمیایی ۹۰۶۶.۲۹میلیارد   ۱۲.۵٪

🔹فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای ۸۵۵۹.۷۱میلیارد   ۱۱.۸٪

🔹بانکها و موسسات اعتباری ۷۶۰۲.۱۳میلیارد   ۱۰.۵٪

🔹فلزات اساسی ۴۹۸۷.۹۶میلیارد   ۶.۹٪

🔹سرمایه گذاریها ۴۶۲۲.۷میلیارد   ۶.۴٪

🔹مواد و محصولات دارویی ۳۳۹۱.۸۷میلیارد   ۴.۷٪

🔹سیمان، آهک و گچ ۳۰۱۲.۶۷میلیارد   ۴.۱٪

🔹خودرو و ساخت قطعات ۲۳۰۶.۷۳میلیارد   ۳.۲٪

🔹سایر واسطه گریهای مالی ۲۲۵۶.۵۸میلیارد   ۳.۱٪

🔹محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ۲۱۷۶.۳میلیارد   ۳٪