1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

برنامه درسی شبکه آموزش ۹ مهر ۱۴۰۰,مدرسه تلویزیونی ۹ مهر ۱۴۰۰,جدول زمانبندی دروس فردا جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی ۹ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۹ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰. جدول برنامه درسی فردا جمعه ۹ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی ۹ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۹ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه برابر است با نهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی امروز جمعه ۹ مهر شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه قرآن ساعت۸ درس اخلاق اسلامی ۱رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰ درس اصول…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی ۹ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۹ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰. جدول برنامه درسی فردا جمعه ۹ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است. جدول پخش برنامه درسی ۹ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۹ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه برابر است با نهم مهر ۱۴۰۰ جدول برنامه درسی امروز جمعه ۹ مهر شبکه قرآن به شرح زیر است : شبکه قرآن ساعت۸ درس اخلاق اسلامی ۱رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰ درس اصول…
جدول پخش برنامه درسی جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰ + برنامه زمانی دروس فردا جمعه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی ۹ مهر ۱۴۰۰ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۹ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰. جدول برنامه درسی فردا جمعه ۹ مهر شبکه آموزش به شرح زیر است.

جدول پخش برنامه درسی ۹ مهر ۱۴۰۰ شبکه قران سیما و جدول پخش کانال ۹ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز جمعه برابر است با نهم مهر ۱۴۰۰

جدول برنامه درسی امروز جمعه ۹ مهر شبکه قرآن به شرح زیر است :

شبکه قرآن

ساعت۸

درس اخلاق اسلامی ۱رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس اصول عقاید۲

ساعت۱۵

درس اصول عقاید۳