تبلیغات بنری
برنامه درسی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما اعلام شد   بر اساس این گزارش، برنامه های درسی فردا ۵ شنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بصورت زنده از شبکه آموزش و ۴ به روی آنتن می رود.اگر در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم هستید برای مشاهده برنامه درسی ۱۸ اردیبهشت اینجا کنید.اگر در مقطع دوم متوسطه رشته های انسانی، ادبیات، فنی حرفه ای و کاردانش مشغول تحصیل هستید، برای مشاهده برنامه ی درسی ۱۸ اردیبهشت اینجا کنید.برنامه تدریس دروس فردا بصورت زنده از هر دو کانال پخش می شود.برای…
برنامه درسی پنجشنبه 18 اردیبهشت 99 شبکه های آموزش و چهار اعلام شد

برنامه درسی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۹ شبکه آموزش و شبکه چهار سیما اعلام شد

 

بر اساس این گزارش، برنامه های درسی فردا ۵ شنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بصورت زنده از شبکه آموزش و ۴ به روی آنتن می رود.

اگر در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم هستید برای مشاهده برنامه درسی ۱۸ اردیبهشت اینجا کنید.

اگر در مقطع دوم متوسطه رشته های انسانی، ادبیات، فنی حرفه ای و کاردانش مشغول تحصیل هستید، برای مشاهده برنامه ی درسی ۱۸ اردیبهشت اینجا کنید.

برنامه تدریس دروس فردا بصورت زنده از هر دو کانال پخش می شود.

برای مشاهده پخش زنده شبکه های تلویزیونی هم می توانید به سایت ویدیو مراجعه نموده و برنامه های آموزشی را بصورت لایو از طریق تلفن همراه یا رایانه مشاهده نمائید.

برای اطلاع از جدیدترین برنامه زمانی و جدول پخش زمانبندی شده دروس مدرسه تلویزیونی ایران در برنامه فرصت برابر، سایت مسلمان مرجع خبری مطمئنی برای شماست.

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم ۵ شنبه ۱۸  اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای ۵شنبه ۱۸ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما پنجشنبه۱۸ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید

 

 
 جدول پخش برنامه ی درسی ۱۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کارو فناوری پایه ۸ هفتم متوسطه اول
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ۹ نهم متوسطه اول
⬅️ جدول پخش دروس ۱۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی سوم ابتدایی
ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی
⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۱۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه ١٠ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها متوسطه دوم
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
⬅️ جدول پخش برنامه های درسی ۱۸ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی عموی -پایه ١٠ – جنسیت سازی شیشه – رشته چهره سازی- شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کاربر ایلستریتور -پایه ١٢-توانایی کار با سمبل ها-رشته رایانه-شاخه کاردانش.

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس دانش فنی تخصصی -پایه ١٢-کسب اطلاعات فنی -رشته ساختمان – شاخه‌های فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی ٣-پایه ١٢- پودمان ۵ -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها- پودمان ۵ – پایه ١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای.

ساعت ٩:٠٠ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه-پایه١٠- پودمان ۵ -درس فناوری‌های نوین -رشته کامپیوتر -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه ١١ رشته و علوم و معارف اسلامی

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۷ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.