تبلیغات بنری
جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز چهار شنبه 10 اردیبهشت 99 اعلام شد.   شبکه ‌آموزش:   متوسطه دوره اول:   ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی پایه 9     ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 7    ساعت 8.45 تا 9.05 درس زبان انگلیسی پایه 9    ساعت 9.05 تا 9.25 درس ریاضی پایه 8   برنامه دوره ابتدایی    ساعت 10.30 تا 11 درس بازی و ریاضی پایه اول    ساعت 11 تا 11.30 درس بازی و ریاضی پایه دوم   ساعت…
برنامه زمانی آموزش درسی تلویزیونی دانش آموزان چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز چهار شنبه 10 اردیبهشت 99 اعلام شد.

 

شبکه ‌آموزش:

 

متوسطه دوره اول:

 

ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی پایه 9  

 

ساعت 8.25 تا 8.45 درس علوم تجربی پایه 7 

 

ساعت 8.45 تا 9.05 درس زبان انگلیسی پایه 9 

 

ساعت 9.05 تا 9.25 درس ریاضی پایه 8

 

برنامه دوره ابتدایی 

 

ساعت 10.30 تا 11 درس بازی و ریاضی پایه اول

 

 ساعت 11 تا 11.30 درس بازی و ریاضی پایه دوم

 

ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی و نگارش پایه سوم

 

ساعت 12 تا 12.30 درس بازی و ریاضی پایه چهارم

 

 ساعت 12.30 تا 13 درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

 

ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی پایه ششم

 

متوسطه دوم:

 

ساعت 14.30 درس شیمی 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

 

 ساعت 15 درس آمادگی دفاعی پایه 10 تمام رشته ها   

 

ساعت 15.30 درس زبان انگلیسی 2 پایه 11 تمام رشته ها 

 

ساعت 16 درس فارسی 2 پایه 11 تمام رشته ها  

 

ساعت 16.30 درس زبان انگلیسی 3 پایه 12 تمام رشته ها     

 

ساعت 17 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک     

 

 شبکه 4:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

 

ساعت 8 تا 8.30 درس تاریخ 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی     

 

ساعت 8.30 تا 9 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی  

    

ساعت 9 تا 9.30 درس اقتصاد پایه 10 رشته علوم انسانی و معارف اسلامی      

 

ساعت 9.30 تا 9.55 درس دانش فنی پایه - فناوری های نوین - رشته کامپیوتر پایه 10 - شاخه فنی حرفه ای

 

ساعت 9.55 تا 10.25 درس فیزیک - پایه 10 و 11 - جریان و مدار الکتریکی - شاخه فنی حرفه ای

 

 ساعت 10.28 تا 10.50 درس عناصر و جزئیات - پایه 11 - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی حرفه ای

 

ساعت 10.50 تا 11.15 درس ریاضی3- پایه 12 زمینه صنعت -تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع-شاخه فنی حرفه ای

 

ساعت 11.15 تا 11.40 درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل-پایه 12 -رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای

 

 ساعت 11.40 تا 12درس مبانی هنرهای تجسمی-پایه10-کنتراست رنگ ها-رشته گرافیک-شاخه فنی حرفه ای.