1 ​ 2 برنامه و ساعت مسابقه کشتی فرنگی نروژ 2021 جمعه 16 مهر

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

برنامه و ساعت مسابقه کشتی فرنگی نروژ 2021 جمعه 16 مهر

کشتی فرنگی نروژ 2021,ساعت کشتی فرنگی جمعه 16 مهر 1400,مسابقات کشتی فرنگی 16 مهر 1400,

برنامه و ساعت مسابقه کشتی فرنگی نروژ 2021 جمعه 16 مهر 1400 در رده بندی و فینال ۴ وزن را در این بخش بخوانید. ساعت دقیق مسابقات کشتی فرنگی جمعه ۱۶ مهرماه به شرح زیر است : ساعت ۱۲ تا ۱۶ - مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی وزن ۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی - رزوان آرناوت(رومانی) وزن ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی - آرتور سرگسیان(روسیه) وزن ۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی -  { برنده کشتی آزاتا سونودا(ژاپن) و دیوید اُواساپیان(ارمنستان) } ‌ شانس…

تبلیغات بنری
برنامه و ساعت مسابقه کشتی فرنگی نروژ 2021 جمعه 16 مهر 1400 در رده بندی و فینال ۴ وزن را در این بخش بخوانید. ساعت دقیق مسابقات کشتی فرنگی جمعه ۱۶ مهرماه به شرح زیر است : ساعت ۱۲ تا ۱۶ - مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی وزن ۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی - رزوان آرناوت(رومانی) وزن ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی - آرتور سرگسیان(روسیه) وزن ۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی -  { برنده کشتی آزاتا سونودا(ژاپن) و دیوید اُواساپیان(ارمنستان) } ‌ شانس…
برنامه و ساعت مسابقه کشتی فرنگی نروژ 2021 جمعه 16 مهر

برنامه و ساعت مسابقه کشتی فرنگی نروژ 2021 جمعه 16 مهر 1400 در رده بندی و فینال ۴ وزن را در این بخش بخوانید.

ساعت دقیق مسابقات کشتی فرنگی جمعه ۱۶ مهرماه به شرح زیر است :


ساعت ۱۲ تا ۱۶ - مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

وزن ۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی - رزوان آرناوت(رومانی)

وزن ۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی - آرتور سرگسیان(روسیه)

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی -  { برنده کشتی آزاتا سونودا(ژاپن) و دیوید اُواساپیان(ارمنستان) }

شانس مجدد اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

وزن ۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی - 

‌ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵ - مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۶۰، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی


ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ - مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

‌وزن ۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری - 

وزن ۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام -