1 ​ 2 بیوگرافی علت مرگ مهری جعفری، کوهنورد ایرانی و نویسنده در پوبدا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بیوگرافی علت مرگ مهری جعفری، کوهنورد ایرانی و نویسنده در پوبدا

علت مرگ مهری جعفری,بیوگرافی مهری جعفری نویسنده,

 سقوط کوهنورد ایرانی در پوبدا جان این زن نویسنده را گرفت.   مهری جعفری، کوهنورد ایرانی و نویسنده کتاب های«سازم را کوک می کنم» و «بی هیچ ترس از جاذبه زمین» که قصد صعود به قله ۷۴۳۹ متری پوبدا را داشت، و از  چهار روز پیش مفقود شده بود، بر اثر سقوط در پوبدا جان خود را از دست داده است.  منبع : رکنا

تبلیغات بنری
 سقوط کوهنورد ایرانی در پوبدا جان این زن نویسنده را گرفت.   مهری جعفری، کوهنورد ایرانی و نویسنده کتاب های«سازم را کوک می کنم» و «بی هیچ ترس از جاذبه زمین» که قصد صعود به قله ۷۴۳۹ متری پوبدا را داشت، و از  چهار روز پیش مفقود شده بود، بر اثر سقوط در پوبدا جان خود را از دست داده است.  منبع : رکنا
بیوگرافی علت مرگ مهری جعفری، کوهنورد ایرانی و نویسنده در پوبدا

 سقوط کوهنورد ایرانی در پوبدا جان این زن نویسنده را گرفت. 

 مهری جعفری، کوهنورد ایرانی و نویسنده کتاب های«سازم را کوک می کنم» و «بی هیچ ترس از جاذبه زمین» که قصد صعود به قله ۷۴۳۹ متری پوبدا را داشت، و از  چهار روز پیش مفقود شده بود، بر اثر سقوط در پوبدا جان خود را از دست داده است. 

منبع : رکنا