1 ​ 2 بیوگرافی علت درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی استاد دانشگاه تهران + عکس و ماجرای فوت

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

بیوگرافی علت درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی استاد دانشگاه تهران + عکس و ماجرای فوت

ابومحمد عسگرخانی,علت فوت دکتر ابومحمد عسگرخانی استاد دانشگاه,

علت درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی چیست؟ دکتر عسگرخانی استاد بازنشسته روابط بین‌الملل دانشگاه تهران به علت کرونا درگذشت.  علت درگذشت  واضح نیوز : وی بعلت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری بود. بیوگرافی ابومحمد عسگرخانی  مرحوم عسگرخانی متولد سال ۱۳۳۰ دکترای روابط بین‌الملل را از دانشگاه کوئینز کانادا دریافت کرده و دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران بود. رژیم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت‌های دانشگاهی او بود. ایسنا

تبلیغات بنری
علت درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی چیست؟ دکتر عسگرخانی استاد بازنشسته روابط بین‌الملل دانشگاه تهران به علت کرونا درگذشت.  علت درگذشت  واضح نیوز : وی بعلت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری بود. بیوگرافی ابومحمد عسگرخانی  مرحوم عسگرخانی متولد سال ۱۳۳۰ دکترای روابط بین‌الملل را از دانشگاه کوئینز کانادا دریافت کرده و دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران بود. رژیم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت‌های دانشگاهی او بود. ایسنا
بیوگرافی علت درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی استاد دانشگاه تهران + عکس و ماجرای فوت

علت درگذشت دکتر ابومحمد عسگرخانی چیست؟ دکتر عسگرخانی استاد بازنشسته روابط بین‌الملل دانشگاه تهران به علت کرونا درگذشت. 

علت درگذشت 

واضح نیوز : وی بعلت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری بود.

بیوگرافی ابومحمد عسگرخانی 

مرحوم عسگرخانی متولد سال ۱۳۳۰ دکترای روابط بین‌الملل را از دانشگاه کوئینز کانادا دریافت کرده و دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران بود.

رژیم‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت‌های دانشگاهی او بود. ایسنا