1 ​ 2 بیوگرافی، عکس و علت تحریم مهرداد تهمتن قاضی دادگستری ایران +سوابق و علت تحریم از سوی آمریکا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بیوگرافی، عکس و علت تحریم مهرداد تهمتن قاضی دادگستری ایران +سوابق و علت تحریم از سوی آمریکا

مهرداد تهمتن قاضی دادگستری ایران کیست,زندگینامه و علت تحریم مهرداد تهمتن قاضی دادگستری ایران از سوی آمریکا,

برخی رسانه از تحریم قاضی مهرداد تهمتن قاضی باسابقه دادگاه انقلاب از سوی دولت جنایتکار آمریکا خبر می دهند    الویت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران عصر پنجشنبه 3 مهر در جلسه شورای روابط خارجه سنا گفت: آمریکا تحریم های جدیدی را علیه تعدادی از افراد و مقامات ایران اعمال خواهد کرد. از جمله این افراد قاضی با سابقه دادگاه انقلاب مهرداد تهمتن که سال ها سابقه خدمت در قوه قضاییه را دارد.   گفتنی دولت جنایتکار آمریکا تاکنون به بهانه های واهی افراد و مقامات مختلف کشورمان را تحریم کرده…

تبلیغات بنری
برخی رسانه از تحریم قاضی مهرداد تهمتن قاضی باسابقه دادگاه انقلاب از سوی دولت جنایتکار آمریکا خبر می دهند    الویت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران عصر پنجشنبه 3 مهر در جلسه شورای روابط خارجه سنا گفت: آمریکا تحریم های جدیدی را علیه تعدادی از افراد و مقامات ایران اعمال خواهد کرد. از جمله این افراد قاضی با سابقه دادگاه انقلاب مهرداد تهمتن که سال ها سابقه خدمت در قوه قضاییه را دارد.   گفتنی دولت جنایتکار آمریکا تاکنون به بهانه های واهی افراد و مقامات مختلف کشورمان را تحریم کرده…
بیوگرافی، عکس و علت تحریم مهرداد تهمتن قاضی دادگستری ایران +سوابق و علت تحریم از سوی آمریکا

برخی رسانه از تحریم قاضی مهرداد تهمتن قاضی باسابقه دادگاه انقلاب از سوی دولت جنایتکار آمریکا خبر می دهند 

 

الویت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران عصر پنجشنبه 3 مهر در جلسه شورای روابط خارجه سنا گفت: آمریکا تحریم های جدیدی را علیه تعدادی از افراد و مقامات ایران اعمال خواهد کرد. از جمله این افراد قاضی با سابقه دادگاه انقلاب مهرداد تهمتن که سال ها سابقه خدمت در قوه قضاییه را دارد.

 

گفتنی دولت جنایتکار آمریکا تاکنون به بهانه های واهی افراد و مقامات مختلف کشورمان را تحریم کرده است.