تبلیغات بنری
جوان 19 ساله آملی در یک درگیری به طرز هولناکی به قتل رسید.   در نزاع و درگیری چند جوان در منطقه کلاکسر آمل دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی با سلاح سرد به قتل رسید
بیوگرافی، عکس و علت مرگ دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی

جوان 19 ساله آملی در یک درگیری به طرز هولناکی به قتل رسید.

 

در نزاع و درگیری چند جوان در منطقه کلاکسر آمل دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی با سلاح سرد به قتل رسید