1 ​ 2 بیوگرافی، عکس و علت مرگ دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بیوگرافی، عکس و علت مرگ دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی

دانیال گریوانی,کشته شدن دانیال گریوانی آمل,

جوان 19 ساله آملی در یک درگیری به طرز هولناکی به قتل رسید.   در نزاع و درگیری چند جوان در منطقه کلاکسر آمل دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی با سلاح سرد به قتل رسید

تبلیغات بنری
جوان 19 ساله آملی در یک درگیری به طرز هولناکی به قتل رسید.   در نزاع و درگیری چند جوان در منطقه کلاکسر آمل دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی با سلاح سرد به قتل رسید
بیوگرافی، عکس و علت مرگ دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی

جوان 19 ساله آملی در یک درگیری به طرز هولناکی به قتل رسید.

 

در نزاع و درگیری چند جوان در منطقه کلاکسر آمل دانیال گریوانی جوان 19 ساله آملی با سلاح سرد به قتل رسید