1 ​ 2 بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس + سوابق و همسر

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس + سوابق و همسر

زندگینامه معین الدین سعیدی نماینده مجلس,همسر معین الدین سعیدی نماینده مجلس,بیوگرافی معین الدین سعیدی,

بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس + سوابق و همسر  بیوگرافی معین الدین سعیدی  معین‌الدین سعیدی سیاستمدار ایرانی است. معین الدین سعیدی متولد 1358 در چابهار است.  سعیدی نماینده چابهار نیکشهر کنارک قصرقند و دشتیاری در مجلس یازدهمین دو مجلس شورای اسلامی است.ب وی ا کسب ۹۰ هزار و ۸۶۳ رای از مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۳ رأی صحیح، از حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری از استان سیستان و بلوچستان انتخاب گردد و به مجلس راه یابد.

تبلیغات بنری
بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس + سوابق و همسر  بیوگرافی معین الدین سعیدی  معین‌الدین سعیدی سیاستمدار ایرانی است. معین الدین سعیدی متولد 1358 در چابهار است.  سعیدی نماینده چابهار نیکشهر کنارک قصرقند و دشتیاری در مجلس یازدهمین دو مجلس شورای اسلامی است.ب وی ا کسب ۹۰ هزار و ۸۶۳ رای از مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۳ رأی صحیح، از حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری از استان سیستان و بلوچستان انتخاب گردد و به مجلس راه یابد.
بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس + سوابق و همسر

بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس + سوابق و همسر 

بیوگرافی معین الدین سعیدی 

معین‌الدین سعیدی سیاستمدار ایرانی است.

معین الدین سعیدی متولد 1358 در چابهار است. 

سعیدی نماینده چابهار نیکشهر کنارک قصرقند و دشتیاری در مجلس یازدهمین دو مجلس شورای اسلامی است.ب

وی ا کسب ۹۰ هزار و ۸۶۳ رای از مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۳ رأی صحیح، از حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری از استان سیستان و بلوچستان انتخاب گردد و به مجلس راه یابد.