1 ​ 2 بیوگرافی و علت درگذشت «پروین خلیلی» همسر امام موسی صدر + عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

بیوگرافی و علت درگذشت «پروین خلیلی» همسر امام موسی صدر + عکس

پروین خلیلی,درگذشت پروین خلیلی,درگذشت پروین خلیلی همسر امام موسی صدر,

بنابر اخبار اعلام شده همسرامام موسی صدر درگذشت.  «پروین خلیلی» همسر امام موسی صدر بنیانگذار مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان درگذشت. امام موسی صدر در سال 1335 شمسی، هنگامی که در نجف به سر می‌برد، با خانم پروین خلیلی، فرزند شیخ عزیزالله ازدواج کرد. حاصل این پیوند، دو پسر به نام‌های سید صدرالدین (متولد 1335) و سید حمیدالدین (متولد 1338) و دو دختر به نام‌های حورا (متولد 1341) و ملیحه (متولد 1350) بود.

تبلیغات بنری
بنابر اخبار اعلام شده همسرامام موسی صدر درگذشت.  «پروین خلیلی» همسر امام موسی صدر بنیانگذار مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان درگذشت. امام موسی صدر در سال 1335 شمسی، هنگامی که در نجف به سر می‌برد، با خانم پروین خلیلی، فرزند شیخ عزیزالله ازدواج کرد. حاصل این پیوند، دو پسر به نام‌های سید صدرالدین (متولد 1335) و سید حمیدالدین (متولد 1338) و دو دختر به نام‌های حورا (متولد 1341) و ملیحه (متولد 1350) بود.
بیوگرافی و علت درگذشت «پروین خلیلی» همسر امام موسی صدر + عکس

بنابر اخبار اعلام شده همسرامام موسی صدر درگذشت.  «پروین خلیلی» همسر امام موسی صدر بنیانگذار مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان درگذشت.

امام موسی صدر در سال 1335 شمسی، هنگامی که در نجف به سر می‌برد، با خانم پروین خلیلی، فرزند شیخ عزیزالله ازدواج کرد.

حاصل این پیوند، دو پسر به نام‌های سید صدرالدین (متولد 1335) و سید حمیدالدین (متولد 1338) و دو دختر به نام‌های حورا (متولد 1341) و ملیحه (متولد 1350) بود.