1 ​ 2 بیوگرافی و علت مرگ جعفر محمدی«زلکه ای» نوازنده ساز سنتی شمشال کردستان چیست؟

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بیوگرافی و علت مرگ جعفر محمدی«زلکه ای» نوازنده ساز سنتی شمشال کردستان چیست؟

علت درگذشت جعفر محمدی نوازنده کردستان,تصاوف و مرگ محمد جعفری زلکه ای در مریوان,

تصادف رانندگی امروز عصر در مسیر جدید مریوان به سنندج به قمیت جان جعفر محمدی«زلکه ای» نوازنده صاحب نام ساز سنتی شمشال در کردستان تمام شد. عصر امروز 24 تیرماه 1400 مأموران پلیس راه مریوان- سنندج در جریان یک تصادف هولناک قرار گرفتند. خبرهای اولیه حاکی از آن بود که این حادثه در کیلومتر ۲۰ جاده جدید مریوان سنندج در خروجی تونل باغان نزدیک روستای شیخ عطار رخ داده است

تبلیغات بنری
تصادف رانندگی امروز عصر در مسیر جدید مریوان به سنندج به قمیت جان جعفر محمدی«زلکه ای» نوازنده صاحب نام ساز سنتی شمشال در کردستان تمام شد. عصر امروز 24 تیرماه 1400 مأموران پلیس راه مریوان- سنندج در جریان یک تصادف هولناک قرار گرفتند. خبرهای اولیه حاکی از آن بود که این حادثه در کیلومتر ۲۰ جاده جدید مریوان سنندج در خروجی تونل باغان نزدیک روستای شیخ عطار رخ داده است
بیوگرافی و علت مرگ جعفر محمدی«زلکه ای» نوازنده ساز سنتی شمشال کردستان چیست؟

تصادف رانندگی امروز عصر در مسیر جدید مریوان به سنندج به قمیت جان جعفر محمدی«زلکه ای» نوازنده صاحب نام ساز سنتی شمشال در کردستان تمام شد.

عصر امروز 24 تیرماه 1400 مأموران پلیس راه مریوان- سنندج در جریان یک تصادف هولناک قرار گرفتند. خبرهای اولیه حاکی از آن بود که این حادثه در کیلومتر ۲۰ جاده جدید مریوان سنندج در خروجی تونل باغان نزدیک روستای شیخ عطار رخ داده است