تبلیغات بنری
محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی از احتمال از سرگیری اجراها پس از پایان ماه رمضان خبر می دهد. به صورت کلی تمام دوستان اعلام کردند که تابع دستورهای ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند. برای هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی بیش از هر چیز رعایت مسائل بهداشتی و حفظ سلامت جامعه مهم بود. در نهایت هم در اسفند ۱۳۹۸و فروردین ۱۳۹۹ کنسرت‌های موسیقی به طور کلی برگزار نشد.در هفته گذشته هم جلسه‌های زیادی برگزار کردیم تا راهکارهایی برای از سرگیریِ فعالیت‌های حوزه موسیقی پیشنهاد کنیم. پیگیر هستیم تا پروتوکل‌هایی…
تاریخ از سرگیری کنسرت‌ های موسیقی در ایام کرونامحمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی از احتمال از سرگیری اجراها پس از پایان ماه رمضان خبر می دهد.


به صورت کلی تمام دوستان اعلام کردند که تابع دستورهای ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند. برای هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی بیش از هر چیز رعایت مسائل بهداشتی و حفظ سلامت جامعه مهم بود. در نهایت هم در اسفند ۱۳۹۸و فروردین ۱۳۹۹ کنسرت‌های موسیقی به طور کلی برگزار نشد.
در هفته گذشته هم جلسه‌های زیادی برگزار کردیم تا راهکارهایی برای از سرگیریِ فعالیت‌های حوزه موسیقی پیشنهاد کنیم. پیگیر هستیم تا پروتوکل‌هایی را برای از سرگیری برگزاری کنسرت‌ها تعیین و آنها را برای تصویب نهایی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کنیم


ماه مبارک رمضان از اوایل اردیبهشت شروع می‌شود و پیش بینیِ خوشبینانه ما این است که پس از ماه مبارک رمضان و در اوایل خرداد بتوانیم اجراهای موسیقی را شروع کنیم.البته همه اینها بستگی به این دارد که ستاد ملی کرونا،اوضاع این بیماری را چگونه ارزیابی کند و چه تصمیمی برای تجمع‌ها می‌گیرد.