1 ​ 2 تاریخ دقیق آزمون وکالت و زمان آزمون کارشناسان رسمی سال 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تاریخ دقیق آزمون وکالت و زمان آزمون کارشناسان رسمی سال 1400

آزمون وکالت 1400,آزمون کارشناسان رسمی سال 1400,

تاریخ دقیق آزمون وکالت و زمان آزمون کارشناسان رسمی سال 1400 آزمون ورودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سال 1400 در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟  با توجه به اطلاعیه های منتشر شده در سایت قوه قضائیه، طبق اعلام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، قرار بود آزمون کارشناسی رسمی 18 شهریور 1400 و آزمون وکالت این مرکز روز 19 شهریور 1400 برگزار شود. بر اساس این اعلام، هنوز زمان احتمالی برگزاری آزمون‌های مورد اشاره، اعلام نشده است.

تبلیغات بنری
تاریخ دقیق آزمون وکالت و زمان آزمون کارشناسان رسمی سال 1400 آزمون ورودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سال 1400 در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟  با توجه به اطلاعیه های منتشر شده در سایت قوه قضائیه، طبق اعلام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، قرار بود آزمون کارشناسی رسمی 18 شهریور 1400 و آزمون وکالت این مرکز روز 19 شهریور 1400 برگزار شود. بر اساس این اعلام، هنوز زمان احتمالی برگزاری آزمون‌های مورد اشاره، اعلام نشده است.
تاریخ دقیق آزمون وکالت و زمان آزمون کارشناسان رسمی سال 1400

تاریخ دقیق آزمون وکالت و زمان آزمون کارشناسان رسمی سال 1400

آزمون ورودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سال 1400 در چه تاریخی برگزار خواهد شد؟ 

با توجه به اطلاعیه های منتشر شده در سایت قوه قضائیه، طبق اعلام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، قرار بود آزمون کارشناسی رسمی 18 شهریور 1400 و آزمون وکالت این مرکز روز 19 شهریور 1400 برگزار شود.

بر اساس این اعلام، هنوز زمان احتمالی برگزاری آزمون‌های مورد اشاره، اعلام نشده است.