1 ​ 2 تاریخ دقیق روز تربیت بدنی و ورزش در سال ۱۴۰۰ چه روزی و چند شنبه است؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

تاریخ دقیق روز تربیت بدنی و ورزش در سال ۱۴۰۰ چه روزی و چند شنبه است؟

روز تربیت بدنی 1400,روز ورزش 1400,روز تربیت بدنی و ورزش ۱۴۰۰,

تاریخ دقیق روز تربیت بدنی و ورزش در سال ۱۴۰۰ چه روزی و چند شنبه است؟ در تقویم رسمی ایران روز 26 مهر به عنوان روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است. روز و تاریخ دقیق تربیت بدنی و ورزش در تقویم سال ۱۴۰۰ برایر است با روز دوشنبه 26 مهر 1400 علت نامگذاری 26 مهر به نام روز تربیت بدنی و ورزشی ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین شادابی و سلامت، جسم و روح در زندگی افراد، نقشی اساسی و بنیادی ایفا می‌کند. در ایران نیز به منظور ترغیب همگان به انجام فعالیت‌های ورزشی، هفته‌ای به نام…

تبلیغات بنری
تاریخ دقیق روز تربیت بدنی و ورزش در سال ۱۴۰۰ چه روزی و چند شنبه است؟ در تقویم رسمی ایران روز 26 مهر به عنوان روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است. روز و تاریخ دقیق تربیت بدنی و ورزش در تقویم سال ۱۴۰۰ برایر است با روز دوشنبه 26 مهر 1400 علت نامگذاری 26 مهر به نام روز تربیت بدنی و ورزشی ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین شادابی و سلامت، جسم و روح در زندگی افراد، نقشی اساسی و بنیادی ایفا می‌کند. در ایران نیز به منظور ترغیب همگان به انجام فعالیت‌های ورزشی، هفته‌ای به نام…
تاریخ دقیق روز تربیت بدنی و ورزش در سال ۱۴۰۰ چه روزی و چند شنبه است؟

تاریخ دقیق روز تربیت بدنی و ورزش در سال ۱۴۰۰ چه روزی و چند شنبه است؟ در تقویم رسمی ایران روز 26 مهر به عنوان روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است.

روز و تاریخ دقیق تربیت بدنی و ورزش در تقویم سال ۱۴۰۰ برایر است با روز دوشنبه 26 مهر 1400

علت نامگذاری 26 مهر به نام روز تربیت بدنی و ورزشی

ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین شادابی و سلامت، جسم و روح در زندگی افراد، نقشی اساسی و بنیادی ایفا می‌کند.

در ایران نیز به منظور ترغیب همگان به انجام فعالیت‌های ورزشی، هفته‌ای به نام تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است تا با سرمایه‌گذاری‌های مناسب در این حوزه بتوان پویایی و نشاط اجتماعی را ارتقا بخشید.

 در راستای اهمیت زیادی که ورزش دارد، در ایران از ۱۳۸۳ خورشیدی، ۲۶ مهر را به عنوان روز تربیت بدنی نامگذاری کردند و برای آنکه جامعه را بیشتر به ورزش ترغیب کنند،  این روز را به هفته تربیت بدنی و ورزش تبدیل کرده اند.