1 ​ 2 تاریخ دقیق واریز سهمیه بنزین شهریور 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تاریخ دقیق واریز سهمیه بنزین شهریور 1400

واریز سهمیه بنزین شهریور 1400,سهمیه بنزین شهریور 1400 کی واریز میشود,سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۰,تاریخ واریز سهمیه بنزین شهریور 1400,

زمان دقیق واریز سهمیه بنزین شهریور 1400  سهمیه بنزین شهریورماه 1400 امشب یکشنبه 31  واریز می شود. سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۰ کی واریز می‌شود؟  سهمیه بنزین شهریورماه ساعت ۲۴ امشب بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت واریز می‌شود. سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۰ همچون ماه های گذشته ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز می شود؛ اظهار کرد: سهمیه…

تبلیغات بنری
زمان دقیق واریز سهمیه بنزین شهریور 1400  سهمیه بنزین شهریورماه 1400 امشب یکشنبه 31  واریز می شود. سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۰ کی واریز می‌شود؟  سهمیه بنزین شهریورماه ساعت ۲۴ امشب بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت واریز می‌شود. سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۰ همچون ماه های گذشته ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز می شود؛ اظهار کرد: سهمیه…
تاریخ دقیق واریز سهمیه بنزین شهریور 1400

زمان دقیق واریز سهمیه بنزین شهریور 1400 

سهمیه بنزین شهریورماه 1400 امشب یکشنبه 31  واریز می شود.

سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۰ کی واریز می‌شود؟ 

سهمیه بنزین شهریورماه ساعت ۲۴ امشب بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته در کارت‌های سوخت دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت واریز می‌شود.

سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۰

همچون ماه های گذشته ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت ها با قیمت ۱۵۰۰ تومان واریز می شود؛ اظهار کرد: سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی نیز مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز خواهد شد.

 با توجه به مدت ۹ ماهه تعیین شده برای ذخیره سازی سهمیه سوخت خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروهای شخصی که سقف ۹ ماهه آنها تکمیل شده باشد و به سقف ۵۴۰ لیتر ذخیره رسیده باشد، اضافه نخواهد شد، بنابراین مالک هر خودرو تنها می تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.