1 ​ 2 تجاوز به زن تنها که متجاوز را ندید / زن در بالکن بود

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تجاوز به زن تنها که متجاوز را ندید / زن در بالکن بود

تجاوز جنسی,تجاوز جنسی به زن نابینا,

،زن نابینا در اتاق خواب خانه اش مورد تجاوز مردی ناشناس قرار گرفت.   پلیس ایتالیا در خصوص این پرونده عنوان کرد که شبانه زن جوان در حالی که درب تراس اتاقش را باز گذاشته بود به طور ناگهانی مورد تجاوز مردی ناشناس قرار گرفت و با تهدید به قتل مجبور به سکوت شد که پس از فرار متهم از خانه قربانی با التماس و فریاد از همسایه هایش کمک خواست که با تماس همسایه ها با اداره پلیس و مطرح کردن این موضوع ماموران بلافاصله در محل حضور یافتند و زن جوان را که دچار جراحت شده بود به بیمارستان منتقل کردند .   با…

تبلیغات بنری
،زن نابینا در اتاق خواب خانه اش مورد تجاوز مردی ناشناس قرار گرفت.   پلیس ایتالیا در خصوص این پرونده عنوان کرد که شبانه زن جوان در حالی که درب تراس اتاقش را باز گذاشته بود به طور ناگهانی مورد تجاوز مردی ناشناس قرار گرفت و با تهدید به قتل مجبور به سکوت شد که پس از فرار متهم از خانه قربانی با التماس و فریاد از همسایه هایش کمک خواست که با تماس همسایه ها با اداره پلیس و مطرح کردن این موضوع ماموران بلافاصله در محل حضور یافتند و زن جوان را که دچار جراحت شده بود به بیمارستان منتقل کردند .   با…
تجاوز به زن تنها که متجاوز را ندید / زن در بالکن بود

،زن نابینا در اتاق خواب خانه اش مورد تجاوز مردی ناشناس قرار گرفت.

 

پلیس ایتالیا در خصوص این پرونده عنوان کرد که شبانه زن جوان در حالی که درب تراس اتاقش را باز گذاشته بود به طور ناگهانی مورد تجاوز مردی ناشناس قرار گرفت و با تهدید به قتل مجبور به سکوت شد که پس از فرار متهم از خانه قربانی با التماس و فریاد از همسایه هایش کمک خواست که با تماس همسایه ها با اداره پلیس و مطرح کردن این موضوع ماموران بلافاصله در محل حضور یافتند و زن جوان را که دچار جراحت شده بود به بیمارستان منتقل کردند .

 

با انتقال قربانی به بیمارستان و تشکیل پرونده تجاوز ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند.

 

 

مبنع : رکنا